1. حرفه پلاس
  2. مدیر بازاریابی

مدیر بازاریابی

حامد بختیاری حامد بختیاری
تحقیقات بازار
احمد نظری مهرابی احمد نظری مهرابی
اصول مارکتینگ
انتخاب نشده انتخاب نشده
CRM