1. حرفه پلاس
  2. دسته بندی ها

دسته بندی ها

برای مشاهده دوره ها گروه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کارشناس دیجیتال مارکتینگ (DM)

کارشناس دیجیتال مارکتینگ (DM)

8
فروشنده

فروشنده

8
توسعه فردی

توسعه فردی

4
مدیر عامل

مدیر عامل

74
مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

10
مدیر پروژه

مدیر پروژه

5
مدیر مالی

مدیر مالی

15
دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

39
برند و تبلیغات

برند و تبلیغات

27
مدیر فروش

مدیر فروش

19
مدیر منابع انسانی

مدیر منابع انسانی

33
مدیر بازاریابی

مدیر بازاریابی

46