1. حرفه پلاس
  2. دسته بندی ها

دسته بندی ها

دسته بندی ها

برای مشاهده برنامه ها گروه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کارشناس DM

کارشناس DM

7
فروشنده

فروشنده

8
توسعه فردی

توسعه فردی

2
مدیر عامل

مدیر عامل

70
مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

9
مدیر پروژه

مدیر پروژه

5
مدیر مالی

مدیر مالی

13
دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

38
برند و تبلیغات

برند و تبلیغات

27
مدیر فروش

مدیر فروش

17
مدیر منابع انسانی

مدیر منابع انسانی

30
مدیر بازاریابی

مدیر بازاریابی

43