1. حرفه پلاس
  2. دسته بندی ها

دسته بندی ها

برای مشاهده دوره ها گروه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مدیر عامل

مدیر عامل

73
مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

10
مدیر بازاریابی

مدیر بازاریابی

44
دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

39
مدیر منابع انسانی

مدیر منابع انسانی

32
مدیر فروش

مدیر فروش

18
برند و تبلیغات

برند و تبلیغات

26
مدیر مالی

مدیر مالی

14
توسعه فردی

توسعه فردی

5
مدیر پروژه

مدیر پروژه

5
فروشنده

فروشنده

8
کارشناس دیجیتال مارکتینگ (DM)

کارشناس دیجیتال مارکتینگ (DM)

8