1. حرفه پلاس
  2. مدیر پروژه

مدیر پروژه

مهدی برهان پور مهدی برهان پور
مدیریت ریسک
وحید آزادمنش وحید آزادمنش
PMBOK
سید مهدی هاشمی فرد سید مهدی هاشمی فرد
عوامل شکست پروژه
وحید آزادمنش وحید آزادمنش
Professional Business analysis