1. حرفه پلاس
  2. شرکت در آزمون مایرز بریگز ( MBTI ) دوره مهارت های شغلی

شرکت در آزمون مایرز بریگز ( MBTI ) دوره مهارت های شغلی