1. حرفه پلاس
  2. شرکت در آزمون میرزبیرگز ( MBTI ) دوره مهارت های شغلی

شرکت در آزمون میرزبیرگز ( MBTI ) دوره مهارت های شغلی

نام :
 

نام خانوادگی :
 

موبایل :
   

جنسیت :
 

تأهل :
 

تحصیلات :


یکی از گروه های زیر را انتخاب نمایید :
  • مدیریت کسب و کار
  • منابع درسی مدرسه کسب و کار ماهان
  • مدرسه مهارت شغلی
  • مدرسه تسهیلگری


captcha