1. حرفه پلاس
  2. دسته بندی ها

دسته بندی ها

برای مشاهده مقالات گروه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کارشناس دیجیتال مارکتینگ (DM)

کارشناس دیجیتال مارکتینگ (DM)

2
فروشنده

فروشنده

1
توسعه فردی

توسعه فردی

0
مدیر عامل

مدیر عامل

151
مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

147
مدیر پروژه

مدیر پروژه

6
مدیر مالی

مدیر مالی

11
دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

56
برند و تبلیغات

برند و تبلیغات

18
مدیر فروش

مدیر فروش

18
مدیر منابع انسانی

مدیر منابع انسانی

28
مدیر بازاریابی

مدیر بازاریابی

79