تحقیقات بازار

تحقیقات بازار
  • تعاریف اولیه و مزایای تحقیقات بازار
  • تعریف مسئله
  • شناخت کلیات روش های کمی ، کیفی و ترکیبی بخش اول (رویکرد)
  • روش های کمی ، کیفی و ترکیبی
  • اجرا و توانایی آنالیز روش های کیفی
  • نحوه اعتبار بخشی به مطالعات_طراحی مطالعه پایلوت
  • معرفی نرم افزار های آنالیز داده
  • نمونه گیری بخش اول
  • نمونه گیری بخش دوم

تحقیقات بازار گام اولیه و جز جدایی ناپذیر فرایند بازاریابی می باشد در حقیقت شروع فعالیت های بازاریابی که شامل تحقیقات راجع به رقبا و مشتریان کسب و کار است در فرایند تحقیقات شکل می گیرد.

در این دوره تمام مباحث مربوط به تحقیقات بازاریابی که هر صاحب کسب و کاری باید آن را بداند، ارائه شده است.

چنانچه می خواهید به یک مدیر بازاریابی موفق تبدیل شوید پیشنهاد می شود دوره مدیر بازاریابی حرفه پلاس را تهیه نمائید.


590,000 تومان
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

مطالب مرتبط