1. حرفه پلاس
  2. مدیر مالی

مدیر مالی

مدیر مالی
پویا یعقوبی راد پویا یعقوبی راد
مسائل حقوقی کسب و کار
استاد وزیری استاد وزیری
برنامه ریزی مالی
غلامرضا رضا صفت غلامرضا رضا صفت
نیمه تاریک اقتصاد