نیمه تاریک اقتصاد

نیمه تاریک اقتصاد
  • نیمه تاریک اقتصاد-بخش سوم
    بخش سوم نیمه تاریک اقتصاد
  • نیمه تاریک اقتصاد-بخش دوم
    بخش دوم نیمه تاریک اقتصاد
  • نیمه تاریک اقتصاد- بخش اول
    بخش اول نیمه تاریک اقتصاد

رایگان

این ویدیو آموزشی در رابطه با نیمه تاریک اقتصاد و راه های مبارزه و مقابله با آن با توجه به استانداردهای سازمان ملل توسط جناب آقای رضا صفت ارائه شده است.
این فیلم آموزشی توسط تیم تولید محتوای اتاق فکر ماهان تهیه و تولید شده است.

برنامه ریزی مالی

جایگاه مدیریت مالی در سازمان و ویژگی های برجسته آن

روش های پیشبینی بازار های مالی

انواع حساب های بانکی و شرایط افتتاح حساب های حقیقی و حقوقی

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

منابع تامین مالی و تحلیل آنها

ضرورت آگاهی مدیران عامل از مباحث مالی

شاخص های ارزیابی عملکردمالی

ضرورت برنامه ریزی و بودجه بندی جامع برای سازمان ها و شرکت ها

شناخت جریان وجوه نقدی در پروژه ها

نیمه تاریک اقتصاد

مدیریت ادعاها در فرایندهای مالی و توزیع سهام استارتاپ ها 

جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

مطالب مرتبط