ارزش و انگیزش در رفتار مصرف کننده مهسا اکبری

ارزش و انگیزش در رفتار مصرف کننده مهسا اکبری
 • ارزش و انگیزش در رفتار مصرف کننده
  ارزش و انگیزش در رفتار مصرف کننده

رایگان

موضوع مقاله آموزش در سایت حرفه پلاس : ارزش و انگیزش در رفتار مصرف کننده

دکتر مهسا اکبری

 

مدرس آموزش

سرکار خانم دکتر مهسا اکبری

مدیرعامل شرکت تبلیغاتی راه برتر

 

سرفصلهای نوشتار

 • رفتار مصرف کننده
 • انگیزش
 • قدرت انگیزش
 • تعارض
 • ارزش
 • انواع انگیزه
 • انواع تعارض(ناسازگاری) های انگیزشی
 • نظریه های انگیزشی

ارزش و انگیزش در رفتار مصرف کنند

 

حرف اول در این آموزش 

رفتار مصرف کننده یک موضوع چالشی و هیجان آور درباره مشتریان است که به ما میگوید، آنها چه چیزهایی را میخرند، چرا میخرند و با چه روشی میخرند و پس از خرید چه اتفاقی خواهد افتاد. دلایل رفتارمصرف کننده مشخص نیست و ما باید بدانیم چه انگیزه و یا انگیزشی پشت خرید کالا و خدمات وجود دارد. در این نوشتار سعی شده تا به بررسی آن بپردازیم. با شناسایی انگزیش های مصرف کننده می توانیم محصولات و خدمات بهتری را به بازار ارایه دهیم و به هدف جلب رضایت مشتریان دست یابیم. 

رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده پدیده ای جذاب و در عین حال خیلی ظریف است به دلیل اینکه یک درک عمومی از رفتار مصرف کننده مشخص نیست. خود مصرف کننده نمی داند که چرا به کالایی علاقه دارد و یا چرا آن را مصرف می کند و خیلی اوقات علاوه بر دلایل منطقی، دلایل احساسی نیز پشت این قضیه وجود دارد. بنابراین پیش بینی و توضیح آن بسیار مشکل است. علم روانشناسی و جامعه شناسی به بازاریابان کمک می نماید تا با کمک علم رفتار مصرف کننده بتوانند چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده را درک نمایند و ببینند چه انگزیشی در پس این خرید مصرف کننده وجود دارد. در نهایت رفتار مصرف کننده می تواند مجموعه ای از فعالیتهای فیزیکی، روانی و احساسی که افراد در حین امتخاب خریدشان برای کالا استفاده و کنار گذاشتن آن کالا و خدمات دارند و بکار می برند را دانست.

 موضوع ارزش مصرف

 

انگیزش

انگیزش یک نیروی پیش برنده است که به ما نیرو می دهد و باعث بروز یک رفتار می شود. به عبارتی انگیزش یک محرک است که یک رفتار را فعال می کند در راستای اینکه ما بتوانیم به آن هدف برسیم و جهت یابی شود. در محدوده رفتار مصرف کننده، انگیزش به یک حالت فعال شده در آن فرد یا مصرف کننده یا مشتری اطلاق می شود که منجر می شود به آن رفتار هدف دار و در نهایت آن فرد در راستای برآورده کردن آرزوها یا نیازهای درون خودش دارد آن رفتار را از خود بروز می دهد. 

خیلی اوقات ممکن است انگیزش با احساسات قوی یا تا حدودی غیر قابل کنترل همراه باشد. زیرا ما معمولا می گوییم که انگیزش با شخصیت و هیجان تا حد زیادی مرتبط هستند و در بحث انگیزش خودش را نشان می دهد می تواند اصطلاحا نفع گرایانه باشد. یعنی من تمایل دارم یک چیزی را از لحاظ کارکردی و عملی به آن برسم. مثلا ما لپ تاپمان خراب شده و باید یکی دیگر بخریم که به آن نیاز کارکردی و نفع گرایانه نامیده می شود. در این حالت انگیزش رخ داده است.

قدرت انگیزش

میزان آمادگی یک فرد و آن میزان انرژی که آن فرد صرف میکند تا به هدف مورد نظر خود برسد. روانشناسان معمولا برای توضیح علت انجام کارهای فرد نظریه های مختلفی را بیان کرده اند. 

تعارض

یک حالت مثبت و منفی برای خرید یک کالا. یعنی برای خرید کالایی تمایل دارم که میدانم استفاده از آن به نفع من نیست.

ارزش

اعتقادات پایدار فردی و اجتماعی که به ما کمک میکند بین راه حلها یا شیوه های مختلف رفتاری، آن که برای ما مطلوب تر است و ارجحیت دارد را انتخاب کنیم.
در محدوده رفتار مصرف کننده، انگیزش به یک حالت فعال شده در فرد یا مشتری یا مصرف کننده اطلاق میشود که منجر به یک رفتار هدفدار شده و در نهایت آن فرد در راستای برآورده کردن نیازها و آرزوهای درون خودش آن رفتار را از خودش بروز میدهد. در بسیاری از مواقع انگیزش با احساسات قوی و غیرقابل کنترل همراه است. زیرا شخصیت با انگیزش و هیجان در ارتباط است.

نیاز

هر فرد ممکن است از روی کمبود، حس لذت و یا هیجان باشد. نیاز یا کمبود موجود در بحث انگیزش میتواند نفع گرایانه یا
اصطلاحاً کارکردی باشد

ارزش و رفتار مصرف


دوره مدیریت بازاریابی حرفه پلاس


انواع انگیزه

1. انگیزه پنهان( ضمنی): با دادن تخفیف هرچند ناچیز، زیباسازی بسته بندی، ضمانت نامه، قبول مرجوعی، مصرف کننده ترغیب
به خرید میشود.
2. انگیزه صریح(آشکار): با دادن هدیه رایگان و یا شرکت در قرعه کشی و یا کوپن، مصرف کننده ترغیب به خرید خواهد شد.

انواع تعارض(ناسازگاری) های انگیزشی

1. تعارض گرایشی- گرایشی: زمانی به وجود میآید که یک فرد باید بین دو گزینه مطلوب فقط یکی را انتخاب کند.
2. تعارض گرایشی- اجتنابی: زمانی به وجود میآید که فرد نسبت به یک محصول گرایش دارد اما میداند مصرف آن عواقب منفی به دنبال دارد.
3. تعارض اجتنابی- اجتنابی: زمانی به وجود میآید که فرد می داند که انتخاب کالا تبعات ناخوشایندی را به همراه دارد. به عبارتی بین دو گزینه نامطلوب باید یکی را انتخاب کند

انواع انگیزه

1. انگیزه پنهان( ضمنی): با دادن تخفیف هرچند ناچیز، زیباسازی بسته-بندی، ضمانت نامه، قبول مرجوعی، مصرف کننده ترغیب به خرید میشود.

2. انگیزه صریح(آشکار): با دادن هدیه رایگان و یا شرکت در قرعه کشی و یا کوپن، مصرف کننده ترغیب به خرید خواهد شد.

انواع تعارض(ناسازگاری) های انگیزشی

1. تعارض گرایشی- گرایشی: زمانی به وجود میآید که یک فرد باید بین دو گزینه مطلوب فقط یکی را انتخاب کند.

2. تعارض گرایشی- اجتنابی: زمانی به وجود میآید که فرد نسبت به یک محصول گرایش دارد اما میداند مصرف آن عواقب منفی به دنبال دارد.

3. تعارض اجتنابی- اجتنابی: زمانی به وجود میآید که فرد می داند که انتخاب کالا تبعات ناخوشایندی را به همراه دارد. به عبارتی بین دو گزینه نامطلوب باید یکی را انتخاب کند.

ارزش و رفتار مصرف و آداب

 

نظریه های انگیزشی 

نظریه های متفاوتی در مباحث انگیزشی وجود دارد که ما به معروفترین آنها اشاره میکنیم: 
1. هرم سلسله مراتبی مازلو که شامل نیاز فیزیولوژیکی و نیاز ایمنی و امنیت است و جزو نیازهای رده پایین طبقه بندی میشوند که به صورت بیرونی در فرد ارضا میشوند. نیاز اجتماعی، نیاز احترام و نیاز خودشکوفایی که جزو نیازهای رده بالا هستند و به صورت درونی در فرد ارضا میشوند.
2. نظریه مبتنی بر نیازهای سه گانه که مک کلند سه عامل انگیزشی مرتبط با نیاز را پیشنهاد میکند:
آ) نیاز به کسب موفقیت(فرد تلاش میکند تا بهتر دیده شود).
ب) نیاز به کسب قدرت( فرد تلاش میکند تا کارهایی را انجام دهد تا قدرت نمایی کند).
ج) نیاز به ایجاد تعلق و دوستی( فرد دوست دارد تا مورد حمایت و توجه قرار گیرد).
هر فرهنگ مجموعه ای از ارزش ها دارد و افراد در آن فرهنگ ممکن است احساس کنند با کسب یکسری از ویژگی ها میتوانند در مقایسه با فرهنگ دیگر ، انسان بهتری باشند.
تفاوت های ارزشی هستند که به بازاریابان کمک میکنند تا در هر فرهنگ و بر مبنای آن چیزی که برای آن ها ارزش است برنامه
ریزی کنند.
پس باید ارزش مصرف کننده را چه به صورت جهانی و چه به صورت مصرف کننده ایرانی شناسایی کرد و در نهایت ترکیبی از
ارزش های جهانی و ایرانی را ارئه داد تا مصرف کننده حس بهتری داشته باشد

ارزش و رفتار مصرف کنندگان صحیح

 

حرف آخر در این آموزش

ارزشها برای مردم مختلف بر اساس مباحث فرهنگی می تواند متفاوت باشد. باید ارزشهای هر جامعه را درنظر گرفت و مطابق با آن تبلیغات بازاریابی انجام داد.

 

موضوعات مربوط با موضوع آموزش ارزش و انگیزش در رفتارمصرف کننده در سایت حرفه پلاس

جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

مطالب مرتبط