کاربرد مثلث سازی در تحقیقات بازاریابی

کاربرد مثلث سازی در تحقیقات بازاریابی
  • کاربرد مثلث سازی در تحقیقات بازاریابی
    کاربرد مثلث سازی در تحقیقات بازاریابی

رایگان

موضوع مقاله آموزش در سایت حرفه پلاس : کاربرد مثلث‌ سازی در تحقیقات بازاریابی

 مدرس آموزش 

جناب آقای حامد بختیاری 

 

 

سرفصل های نوشتار

مثلث سازی

انواع آزمون ‌های مثلث ‌سازی

تفاوت آزمون مثلث سازی میان روشی و داخل روشی

تصویر موضوع کاربرد مثلث سازی در تحقیقات بازاریابی

 

حرف اول در این آموزش

معنای لغوی مثلث سازی، فرآیند کاربرد علم مثلث ‌ساز، در تعیین نقطه یا محلی نامعلوم با استفاده از مکان و موقعیت دو نقطه ثابت با فاصله مشخص از همدیگر است. اساس کار مثلث ‌سازی، استفاده از دو نقطه معلوم به منظور تعیین مکان یک نقطه سوم است که یک این نقطه سوم، یک نقطه نامعلوم است از طریق تشکیل یک مثلث اتفاق می افتد.

مثلث سازی

خاستگاه مفهوم مثلث ‌سازی در بحث علوم اجتماعی مطرح گردید. آقای کمپل و فیکس اولین بار ایده مثلث سازی بیان نموده اند. آنها اینطور استدلال کردند که باید در فرآیند اعتبار، سنجش اعتبار یک تحقیق از بیشتر از یک روش استفاده کنیم تا مطمئن شویم که واریانس‌ هایی که مشاهده شده ناشی از ویژگی باشد نه به علت روش.
پس مثلث ‌سازی به دنبال استفاده از بیش از یک روش، برای اطمینان از یافته های تحقیق است. 

انواع آزمون ‌های مثلث ‌سازی

. میان روشی : در این توع روش مثلث سازی زمانی که محقق نیاز به همگرایی و یا همسویی داشته باشد، می ‌تواند از دو روش مجزا برای اینکه بتواند اعتبار تحقیق خودش را افزایش دهد، استفاده کند . پس در این روش، مثلث سازی زمانی استفاده می شود که برای همگرایی یک موضوع، دو یا بیش از دو روش مجزا لازم باشد. بطور مثال تصور نماید که می خواهیم یک مدیر بازاریابی را استخدام نماییم. اگر با مدیر مصاحبه کنید، رفتارهایش در محیط را تماشا نماید و سوابق اجرای این مدیر را کنترل کنید، در واقع شما از تکنیک میان روشی استفاده کرده اید. این نوع جمع آوری اطلاعات، روشهای چندگانه و مستقل استفاده می کند که محقق متوجه شود که آیا تمامی این روشهای مستقل و چندگانه که استفاده شده به نتایج یکسانی می رسد یا نمی رسد؟
2. داخل روشی (در محدوده روش): در این روش از تکنیک‌ های متعدد در داخل یک روش معین برای جمع آوری و تفسیر داده‌ ها استفاده می‌ شود. در این نوع مثلث سازی، بطور مثال برای روشهای کمی مثل پژوهش های نطر سنجی می توانید مقیاسهای مختلف یا شاخصهای متمرکز بر همان ساختار یا سازه را استفاده نماید. در واقع محقق در این مثال از تمامی روش های کمی داخلی استفاده می کند تا متوجه شود آیا به نتایج یکسان می رسد یا خیر؟

تفاوت آزمون مثلث سازی میان روشی و داخل روشی

مثلث‌ سازی داخل یا در محدوده روش، به دنبال بررسی همسانی درونی یا قابلیت اطمینان است. در واقع محقق در این روش دنبال این است که بداند آیا بین نتایج دقیق همسانی درونی وجود دارد یا خیر؟ اما در آزمون مثلث ‌سازی میان ‌روشی ما صرفاً اعتبار خارجی را مد نظر قرار می ‌دهیم. در واقع در این روش ما به دنبال اعتبار خارجی و در محدوده روش، به دنبال بررسی متقابل همسانی درونی و یا قابلیت اعتماد نتایج تحقیق هستیم.

حرف آخر در این آموزش

نظریه های مدیریت ثبات خارجی دارند ولی لزوماً ثبات داخلی ندارند. یعنی در داخل خودشان همسانی درونی کاملاً وجود دارد و نتایج با آن جامعه آماری مطابقت دارد.

تصویر مفهومی کاربرد مثلث سازی در تحقیقات بازاریابی

 موضوعات مرتبط با آموزش کاربرد مثلث سازی در تقیقات بازاریابی در سایت حرفه پلاس 

بازاریابی چریکی (پارتیزانی) در چه شرایطی مناسب است؟

کاربرد مثلث سازی در تحقیقات بازاریابی

سنجش ده شاخص کلیدی بازاریابی

التقاط نورو مارکتینگ و رفتار مصرف کننده

اندازه گیری اثربخشی تبلیغات حلقه مفقوده کمپین های بازاریابی در مارکت امروز

چگونه دپارتمان پخش مویرگی آنلاین تاسیس کنیم

خاستگاه Global marketing

نقش تحقیقات بازار در اثربخشی تبلیغات رسانه ای

گفتاری در خصوص سفارش آگهی های تجاری

ارتباطات ترویجی و ترغیب کننده و تاثیر آن بر روی رفتار مصرف کننده

بازاریابی مجدد

استراتژی های promotion در بازاریابی

تحلیل رفتار مصرف کننده در شرایط بحران اقتصادی

شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش بازاریابی

رفتار مصرف کنندگان سازمانی

یادگیری و نگرش در رفتار مصرف کننده

فرهنگ ایرانی و رفتار مصرف کننده

ارزش و انگیزش در رفتار مصرف کننده

بازاریابی عصبی

برنامه بازاریابی

مسئله شناسی در تحقیقات بازاریابی

مدیریت تجربه مشتری

شکست های من و مشتریانم در بازاریابی 

جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری