آیا برای برندمان هویت بصری تعریف کرده ایم

آیا برای برندمان هویت بصری تعریف کرده ایم
  • آیا برای برندمان هویت بصری تعریف کرده ایم
    آیا برای برندمان هویت بصری تعریف کرده ایم

 

موضوع مقاله آموزش در سایت حرفه پلاس : آیا برای برندمان هویت بصری تعریف کرده ایم ؟

تصویر آقای ایمان ملاجعفری

 

مدرس آموزش  

 جناب آقای ایمان ملا جعفری  

 

 

سرفصل های نوشتار

هویت برند
هویت بصری
در طراحی لگو آیا میتوان نیم نگاهی به برند ملی- فرهنگی داشت؟
شخصیت برند را براساس چه چیزی تعریف میکنیم؟
سفیر برند

تصویر آیا برای برندمان هویت بصری تعریف کرده ایم

 

حرف اول در این آموزش

اولین گام برای برندمان اینست که برای خودش هویت تعریف کرده باشد. هویت برند ارائه شده باشد و بدانیم چه مسیری را طی میکند. زمانی که برند ما با مشتریان ارتباط دارد، تمام حواس پنج گانه ما را درگیر میکند و حس بینایی، در غالب برندهایی که ما با آنها سروکار داریم، بیشتر از حواس دیگر درگیر برند میشود.

هویت برند

اولین گام، طراحی لگوی آن برند میباشد که هویت بصری و دیداری برند است. مهم است که بعد از یک تحقیق بازار مفصلی که برای کسب و کارمان انجام میدهیم، وارد فضای برند میشویم، برند ما باید برای ارتباطاتش با مخاطبین Guide line داشته باشد. در این Guide line بخش هویت بصری اهمیت ویژه ای دارد. وقتی از هویت بصری صحبت میکنیم تمام خطوط، رنگها، اندازه ها و همنشینی آنها کنار هم معنای دیگری پیدا میکنند. وقتی راجع به یک لگو صحبت میکنیم، یک رنگ ممکن است به تنهایی یک معنا داشته باشد ولی در کنار یک رنگ دیگر مفهومی دیگر داشته باشد. بعد از تعریف درست ما از آنچه که میخواهیم از طریق چشم مخاطب دریافت شود، اولین گام خود یعنی طراحی لگو را انجام میدهیم. از طریق حس بینایی مخاطب وارد ذهن او میشویم و به او میگوییم که ما چه هستیم و قرار است چه باشیم و چه کار قرار است انجام دهیم.

هویت بصری

یکی از بخشهای هویت برند، هویت بصری آن است. یعنی آنچه که توسط مخاطب یا هر کسی که با برند ما سروکار دارد دیده میشود. به مجموعه پیامهایی که مخاطب از طریق چشم دریافت میکند، هویت بصری میگوییم. در هویت بصری ترتیب مشخصی برای عناصر وجود ندارد. وقتی ما هویت برند را تعریف میکنیم و جوهره برند را مکتوب میکنیم، براساس آن یکسری فواید را برای مشتری تعریف میکنیم و همه این ها وقتی در قالب ویژگی قرار گیرند، الویت آن میتواند بر این اساس باشد که کاربرد کدام یک از آنها در ابتدا شروع میشود و اولین ارتباطش با مخاطب از چه طریقی است.
وقتی هویت موسیقیایی یک برند تعریف میشود، باید به یک موسیقیدان سفارش داده شود، هویت بصری به یک گرافیستی که علم برند را داشته باشد، هویت ادبیاتی و نوشتاری آن به کسی باید سپرده شود که کپی رایتینگ و نوشتار تبلیغات بلد است و مجموع این ها شخصیت برند را میسازند.

در طراحی لگو آیا میتوان نیم نگاهی به برند ملی- فرهنگی داشت؟

بستگی به آن برند دارد. گاهی اوقات برند فرهنگی است گاهی اوقات فرهنگی نیست. ولی به طور کلی اگر بخواهیم برندی که در ایران ساخته میشود را Bold کنیم که این برند ایرانی است، این میتواند به عنوان یک امتیاز باشد ولی الزام نیست. خیلی از برندها برای اینکه جهانی باشند، شکل میگیرند و شاید اصلاً در هویت برند تعریف شده باشد که اصلاً نگوید اهل کجاست. بنابراین اهل اگر در هویت برند، کجا بودنش تعریف شده باشد، باید نشان دهد که از کجا آمده و وقتی که میخواهد نشان دهد که اهل کجاست آن موقع باید المانهای فرهنگی در آن لحاظ شود.

شخصیت برند را براساس چه چیزی تعریف میکنیم؟

شخصیت برند از هویت برند می آید، در هویت برند چند مولفه تاثیرگذار است. در شکل گیری برند، گام اول تحقیق بازار است. یعنی وقتی میخواهیم کسب و کاری را راه اندازی کنیم و بر اساس آن کسب و کار برندی را بسازیم، باید بررسی کنیم که مردم چه چیزی میخواهند و بازار چه وضعیتی دارد، رقبا چه وضعیتی دارند، چه منابع و امکاناتی وجود دارد. براساس آن تحقیق بازار خیلی از مسیرهای ما مشخص میشود.
بعد از تحقیق بازار ، مدل کسب وکار چیده میشود و بر اساس مجموعه این ها ما تصمیم میگیریم که برندمان چه هویتی داشته باشد و با چه هویتی میتواند موفق باشد. نکته مهم این است که صاحب کسب وکار باید به کار خود و حتی برندی که میسازد، علاقه داشته باشد. این علاقه در کنار تحقیق بازار و در کنار رقبا چیزی را میسازد که ما به آن برند میگوییم. بعد شروع به مرتب کردن و در مسیر قرار دادن آن میکنیم.
گام بعد از طراحی لوگو، جاهایی هستند که آن لوگو استفاده میشود. بعد از طراحی لوگو، طراحی اوراق اداری و اسنادی که در داخل سازمان استفاده میشود مثل فاکتورها و رسید انبار و... را داریم. ما به همه این ها هویت میدهیم و داخل چارچوبی قرار میدهیم و میگوییم همیشه باید این شکلی باشند و از این چارچوب خارج نشوند.
بعد وارد فضای Guide line میشویم. در دفترچه Guide line بخشهای مختلف ارتباطی وجود دارد که بخشی از آن هویت بصری است که ارتباطات بازاریابی آن برند را را تعریف میکند و مشخص میکند که در این برند ما چه چیزهایی احتیاج داریم و به چه شکلی باید باشد. وقتی از هویت بصری صحبت میکنیم، یعنی تعریف تمام جزئیات و هر آنچه که نیاز داریم. هویت بصری بر اساس نیازهای آن برند تعریف میشود یعنی ارتباطات بازاریابی آن برند در قدم اول نوشته میشود، اینکه چه پیامهایی از چه راههایی قرار است به مخاطبانمان بدهیم. بعد از نوشتن ارتباطات بازاریابی که ممکن است برای هر برند متغیر باشد، تعریف میکنیم که در آن رسانه ها و ابزارها چه شکلی باید رعایت شود و چه عناصری به چه صورتی قرار بگیرد. نکته ای که ضروریست، اینست که دانش برند سازی حداقل در بخش هویت بصری به شدت نسبی است، یعنی هیچ فرمول و قانون مطلقی برای آن وجود ندارد. آن برندی موفق است که بر اساس مخاطبانش این نسبیت را رعایت کند و جنس پیامها و ارتباطاتش در عین رعایت یکپارچگی، متغیر باشد و از چارچوب خودش خارج نشود.

سفیر برند

بخشی از هویت برند، سفیر برند است که بصری میباشد. ولی به هویت خود برند برمیگردد. سفیرکارش یک چیز است ولی کاراکتر کارش چیز دیگری است و این دو متفاوت هستند. سفیر حتماً یک شخصیت حقیقی است و انتخاب آن باید انتخاب درستی باشد. ما ویژگی های برندمان را تعریف میکنیم، بعد بین اشخاص حقیقی کسی را پیدا میکنیم که با برند ما همسانی و همخوانی دارد. اشتباهی که معمولاً اتفاق می افتد و آن شخصیت بعدها کاری میکند که با برند ما همخوانی ندارد، به خاطر همین انتخاب نادرست است که معمولابر اساس رابطه شکل میگیرد. ولی اگر ما شخصیت برند را درست تعریف کنیم، میتوانیم از بخشهایی از زندگی یک شخصیت حقیقی یا رفتار او که با برند ما همخوانی دارد استفاده کنیم برای سفیر شدن آن شخصیت.

حرف آخر در این آموزش

برند، یعنی زمانیکه ما یک ارزش را ایجاد کنیم و آن را از طریق یک هویت مشخص به مخاطبمان اعلام کنیم. آنچه که در خلق یک برند مهم است، تعریف هویت و تداوم و یکپارچگی آن و حفظ ارزشهایی است که برای مخاطب و مشتریانمان ایجاد میکنیم همه این ها باید در کنار هم وجود داشته باشند تا برندی شکل بگیرد. صرفاً راه اندازی یک بیزینس، طراحی یک لوگو و امثال این ها برای ما نمیتواند برند بسازد.

تصویرموضوع آیا برای برندمان هویت بصری تعریف کرده ایم

موضوعات مرتبط با موضوع آموزش آیا برای برندمان هویت بصری تعریف کرده ایم ؟ در سایت حرفه پلاس

آیا نگاه برند به مسئولیت اجتماعی ضرورت است یا اجبار؟

چگونه نوآوری داده محور منجر به توسعه کسب و کارهای الکترونیکی می شود؟

آیا در مورد مدیاهای جدید چیزی می دانید

چگونگی ایجاد ساختار رسانه ای و داشتن یک تریبون مطبوعاتی برای سازمان

آیا برای برندمان هویت بصری تعریف کرده ایم

کاربرد اصول روانشناسی در طراحی خدمات

تفاوت نرخ تبدیل ارزها و چالش جایگاه سازی برای برندهای جهانی و بین المللی در کشورهای جهان سوم

ارزش ویژه برند ( از دیدگاه مشتریان )

هویت بصری برند

اختلاط برند و محصول و تفکیک آن

بررسی نقش روانی برند

چرا باید هر چیزی را و هر کجا تبلیغ نکنیم؟

استراتژی طراحی عناصر هویت بصری برند

طراحی شخصیت برند در بازار های مد و لاکچری

ارتباط بین آژانس برندسازی و مشتری

طراحی هویت برند و مدل های مرتبط

معماری برند

شش محرک ضمیر ناخودآگاه در تبلیغات

ریبرندینگ، ضرورت ها، بایدها و نبایدها

نقد بصری تبلیغات

نقش کهن الگوها در تبلیغات برند 


رایگان
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری