چگونگی ایجاد ساختار رسانه ای و داشتن یک تریبون مطبوعاتی برای سازمان

چگونگی ایجاد ساختار رسانه ای و داشتن یک تریبون مطبوعاتی برای  سازمان
  • چگونگی ایجاد ساختار رسانه ای و داشتن یک تریبون مطبوعاتی برای سازمان
    چگونگی ایجاد ساختار رسانه ای و داشتن یک تریبون مطبوعاتی برای سازمان

رایگان

در این پادکست آموزشی مطالب مفید و کاربردی در خصوص موضوع چگونگی ایجاد ساختار رسانه ای و داشتن یک تریبون مطبوعاتی برای  سازمان توسط استاد علی شیخ زاده ارائه شده است.
محتوای آموزش چگونگی ایجاد ساختار رسانه ای و داشتن یک تریبون مطبوعاتی برای  سازمان توسط تیم تولید محتوای اتاق فکر ماهان تهیه و تولید شده است .

 

موضوعات مرتبط

جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری