1. حرفه پلاس
  2. مدیر فروش

مدیر فروش

احمد نظری مهرابی احمد نظری مهرابی
تعامل فروش با مارکتینگ
نوید نادری نوید نادری
پیش بینی فروش