مدل پیشبینی فروش (درخت تصمیم گیری)

مدل پیشبینی فروش (درخت تصمیم گیری)
  • مدل پیشبینی فروش (درخت تصمیم گیری)

 سرفصل های نوشتار

تصویر مدل پیش بیینی فروش

حرف اول در این آموزش

اهمیت مدل های پیش بینی فروش در جای جای فرآیند مدیریت فروش یا بازاریابی احساس میشود. زمانی که میخواهید وارد بازار جدید شوید، محصول جدیدی را به بازار عرضه کنید، در مورد تعداد نفرات تیم فروش و سیستم انگیزشی تصمیم بگیرید، یکی از KPI های فروش، اهداف فروش و مقایسه آن با فروش واقعی است.

مدل های پیش بینی فروش

1. روش کمی( آماری): مدل های ریاضی هستند. ما داده ها یا سوابق آماری فروش را از محصول داریم، آمار فروش سنوات گدشته را داریم و بر اساس آن پیش بینی فروش را رقم میزنیم. مدل های کمی، نگاه کردن به آینه عقب در رانندگی است. یعنی نگاه میکنیم به گذشته و آن را تعمیم میدهیم به آینده. این مدل ها، نقاط عطف یا جهش های اقتصادی و همچنین محصولات جدید را نمیبینند چون سابقه ای از آنها ندارند. به همین خاطر کاربر یا تحلیلگر لازم است که راجع به این موارد ملاحظات خودش را در نظر بگیرد.
2. روش کیفی( قضاوتی): زمانی است که ما داده فروش و سوابق فروش را نداریم و ناچاریم از روش های کیفی استفاده کنیم. توسط افرادی انجام میشود که به این ها کارشناسان یا خبرگان میگوییم. از معایب این روش، این است که شما تحت تاثیر اطلاعات آن خبره هستید و مفروضات این افراد به شدت روی تصمیم گیری شما تاثیر میگذارد.


دوره جامع آموزش مدیریت فروش حرفه پلاس


 

تصویر مرتبط با مدل فروش

مدل پیش بینی فروش درخت تصمیم گیری

این مدل به شکل یک درخت است، شاخ و برگ دارد و فرض در استفاده از این روش بر این است که روابط علت و معلولی بین متغیر ها برقرار است و ما دنبال این هستیم که برآورد تصمیمات و عواقب محتمل یا پیشامدها را تخمین بزنیم و بر اساس آن بتوانیم پیش بینی از آینده داشته باشیم. زمانی که احتمال وقوع یک پدیده ای به وقایع غیر قطعی دیگری بستگی داشته باشد، از این تکنیک استفاده میکنیم.
ما از این روش برای موفقیت یا عدم موفقیت محصول جدیدی که قرار است در آینده به بازار عرضه کنیم میتوانیم استفاده کنیم.

درخت تصمیم گیری در شرایط ریسک

زمانی که شما با شرایط ریسک یا ابهام مواجه هستید، درخت تصمیم گیری میتواند به شما کمک کند که

آ) عوامل تاثیرگذار را شناسایی کنید و بشکنید.

ب) اهمیت هرکدام از این عوامل را براساس نظرات خبرگان برآورد کنید.

ج) بتوانید سناریوها یا انتخاب های آتی را بر اساس احتمال وقوع هرکدام از این ها توسط تیم خبره یا کارشناس تیم بازاریابی برآورد کنید.

د) به شما کمک میکند که قدری از فضای حدس و گمان بیرون بیایید و کمتر دست را داخل جعبه سیاه کنید و بتوانید براساس مستندات و خرد جمعی صحبت کنید.

تصویر مربوط به مدل پیش بینی در فروش

معایب درخت تصمیم گیری

ممکن است در جای جای این روش دچار اشتباه شویم:

آ) در شناسایی عوامل تاثیرگذار بر روی انتخاب هایمان بعضی از عوامل را ندیده باشیم.

ب) عوامل مهم را حذف کرده باشیم.

ج) افراد روی هم در این پلن ها تاثیر بگذارند.

د) وزن و اهمیت هر کدام از متغیرها را کمتر یا بیشتر از حد معمول ارزیابی کرده باشیم که منجر به سوگیری در برآورد آن احتمال میشود.
هرچقدر از خبرگان و اعضای کلیدی در پلن بیشتر استفاده کنید، مثل واحد تولید، بازاریابی، فروش، برنامه ریزی، مدیریت بازرگانی، میتواند به شما دید وسیعی بدهد و خرد جمعی منجر شود به اینکه شما تصمیم یا برآوردی را داشته باشید که به واقعیت نزدیک باشد .


 خرید پکیج آموزش جامع فروشندگی حرفه پلاس


حرف آخر در این آموزش

ذهن و مغز ما در مواجهه با مشکلات سوگیری هایی را انجام میدهد. ما آدمها وقتی که تصمیم میگیریم باید ابتدا خودمان را بشناسیم و بدانیم دچار چه خطاها و اشتباهاتی میشویم. اگر آن ها را برطرف کنیم میتوانیم اعتبار پیش بینی را افزایش دهیم.


رایگان
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

مطالب مرتبط