بازاریابی مجدد

بازاریابی مجدد
  • بازاریابی مجدد
    بازاریابی مجدد

رایگان

موضوع مقاله آموزش در سایت حرفه پلاس : بازاریابی مجدد

تصویر آقای علی شیخ زاده

مدرس آموزش 

جناب آقای علی شیخ زاده 

 

 

 

 

سرفصل های نوشتار

بازاریابی مجدد

کمپینهای تبلیغاتی در بازاریابی مجدد

باشگاه مشتریان

بازاریابی مجدد و استارتاپ ها

بازاریابی مجدد در کدام نوع کسب و کارها بهتر عمل میکند؟

تصویر بازاریابی مجدد

 

حرف اول در این آموزش

وقتی در علوم مدیریتی، به دنبال واژه هایی که با پسوند یا پیشوند دوباره (re) می آیند مثل retargeting، remarketing، هستیم در واقع بیشتر قضیه صفر و یک آقای مایکل همر در بحث مهندسی مجدد پیش می آید. وی معتقد بود، اصلاح نکنید بلکه نابود کنید و ساختارها و فرآیندها، در سازمانها، قابل اصلاح نیستند بلکه باید به همین شکل پذیرفت و ادامه داد یا باید کل فرآیند را نابود کرد و فرآیندهای دوباره و جدیدی را طراحی کرد و دوباره از نقطه ابتدا کار را دنبال کرد.

بازاریابی مجدد

بازاریابی مجدد، یعنی انجام دوباره یک کار. اما وقتی از دریچه بازاریابی به این موضوع نگاه می شود، متوجه می شویم که با یکی از پر هزینه ترین بخشهای یک سیستم سر و کار داریم. یعنی پروسه بازاریابی و مارکتینگ چه تاثیراتی بر بازار، روشهای عرضه و تولید می گذارد؟ با چه هزینه های سنگین کارهای مطالعاتی انجام می شود و در نهایت قضیه کمپین های گران قیمت برای تبلیغ محصول و ایجاد جایگاه ذهنی محصول بکار میبندیم، که همه اینها یک سری تجربیات و دانش برای سازمان ما به ارقام دارد. اگر قرار باشد که به این دانش و دستاورد توجه نشود و کاملا صفر و یک به آن توجه شود، یکی از اثر گذار ترین ضربه های مالی بر پیکر سازمان وارد خواهد شد. حال سوال این است که چه باید کرد؟ 
در پاسخ به این سوال باید گفت که نگاه شما به مقوله بازاریابی مجدد باید یک نگاه غیر از نگاه صفر و یک مهندسی مجدد باشد. در بحث هدف گذاری مجدد کاملاً صفر و یکی به موضوع نگاه میکنیم، یا تغییری نمیدهیم یا اگر بخواهیم تغییری دهیم از بن تغییر میدهیم. اما در بحث بازاریابی مجدد میگوییم در بسیاری از فرآیندهای مدیریتی و بخصوص در بسیاری از فرآیندهای بازاریابی شاید نتوانیم به ابتدا بازگردیم و آغاز دوباره خوبی داشته باشیم اما میتوانیم با یک تغییر هوشمندانه در این نقطه، یک پایان بسیار خوب و ارزنده را تجربه کنیم.
بجای اینکه شما در خلوت مشتریان خودتان سرک بکشید، تلاش کنید بصورت غیرمستقیم و نامحسوس آنها را رصد کنید. به جای اینکه به دنبال چه کسی باشید، به دنبال چه چیزی باشید، من چه چیزی تولید کنم که بهتر بتوانم بفروشم، من چه چیزی را به نمایش بگذارم که بتوانم نظر آدمهای بیشتری را جلب کنم. به دنبال چه چیزی باشید تا چه کسی. بازاریابی مجدد به شما این دستاورد را میدهد که روی مشتریانی که یکبار به برند، محصول و سازمان شما واکنش مثبت نشان داده اند را، مجدداً تحت تاثیر تشعشعات بازاریابی و تبلیغات خودتان قرار دهید. چرا که بازاریابی مجدد معتقد است این افراد آمادگی پذیرش و متقاعد شدن بیشتری را به نسبت مشتریانی که برای اولین بار تحت تاثیر تشعشعات بازاریابی شما قرار میگیرند، دارند. 

کمپینهای تبلیغاتی در بازاریابی مجدد

پیش از اینکه ما با کمپینهای تبلیغاتی در بازاریابی مجدد کار کنیم، ما با کمپینهای پیشبرد فروش کار میکنیم. یعنی با ابزارهای ترویجی به سراغ مشتریان میرویم. این افراد نیاز به آگاهی دادن، متقاعد سازی، ترغیب و نیاز به یادآوری ندارند. بلکه فقط به تلنگر نیاز دارند که این تلنگر به واسطه یکی از اصلی ترین ابزارهای بازاریابی مجدد، یعنی Promotion قابل تحقق است.

دربازاریابی مجدد قرار نیست که ما هزینه های انجام شده قبلی در سازمان را دور بریزیم، از همین امروز با تکیه بر بانکهای موجود CRM (مدیریت ارتباط با مشتریان) در سازمان خودمان، تلاش کنید رصدهایی که انجام شده، نقاطی که مشتری با سازمان شما ارتباط داشته را پیدا کنید و ببینید که آنها در سنوات گذشته بر اساس بانکهای CRM شما نسبت به چه چیزی در سازمان واکنش بیشتری نشان داده اند. همان ها را بیشتر در مسیرهای ورود آنها قرار دهید یا اگر از درگاههای تبلیغاتی استفاده میکنید، بیشتر چیزهایی که آنها به دنبالش بودند را به تصویر بکشید تا جذب شوند.

 کمپینهای تبلیغاتی در بازاریابی مجدد

پیش از اینکه ما با کمپینهای تبلیغاتی در بازاریابی مجدد کار کنیم، ما با کمپینهای پیشبرد فروش کار میکنیم. یعنی با ابزارهای ترویجی به سراغ مشتریان میرویم. این افراد نیاز به آگاهی دادن، متقاعد سازی، ترغیب و نیاز به یادآوری ندارند. بلکه فقط به تلنگر نیاز دارند که این تلنگر به واسطه یکی از اصلی ترین ابزارهای بازاریابی مجدد، یعنی Promotion (ترویج) قابل تحقق است. دربازاریابی مجدد قرار نیست که ما هزینه های انجام شده قبلی در سازمان را دور بریزیم، از همین امروز با تکیه بر بانکهای موجود CRM (مدیریت ارتباط با مشتریان) در سازمان خودمان، تلاش کنید رصدهایی که انجام شده، نقاطی که مشتری با سازمان شما ارتباط داشته را پیدا کنید و ببینید که آنها در سنوات گذشته بر اساس بانکهای CRM شما نسبت به چه چیزی در سازمان واکنش بیشتری نشان داده اند. همان ها را بیشتر در مسیرهای ورود آنها قرار دهید یا اگر از درگاههای تبلیغاتی استفاده میکنید، بیشتر چیزهایی که آنها به دنبالش بودند را به تصویر بکشید تا جذب شوند.

باشگاه مشتریان

امروزه بسیاری از آنهایی که هوشمندانه در بازار کار میکنند، تلاش خواهند کرد که بر روی مقوله باشگاه مشتریان کار کنند. یعنی ارزش آفرینی را به سمت کلونی از مشتریان وفادار خودشان ببرند و به آنها خدمات طلایی بدهند تا بتوانند از وفاداری آنها استفاده کنند. بازاریابی مجدد هم همین کار را میکند اما از مشتریان موجود بالفعل خیلی استفاده نمیکند.

فقط به این موضوع تکیه میکند که به مشتریانی که بالفعل هستند توجه بیشتری داشته باش به خریدهای آنها دقت بیشتری بکن. اما در حقیقت مشتریان خاموش و فرآیندهای ناقص بازاریابی را پیدا میکند که بتواند آنها را احیا کند و به این چرخه وفاداری در سازمان اضافه کند.

بازاریابی مجدد و استارتاپ ها

استارتاپ ها، کسب و کارهای جدیدی هستند با ایده های خلاق و متفاوت. در بازاریابی مجدد شما باید به بانکهای اطلاعاتی موجود قبلی تکیه کنید. استارتاپ ها عموماً فاقد این بانکهای اطلاعاتی هستند، زیرا فاقد سابقه کار هستند. این به این معنا نیست که در استارتاپ ها هیچکاری در مقوله بازاریابی مجدد نمیتوان انجام داد.

شما میتوانید از بانکهای اطلاعاتی موجود، نه دال بر اینکه شماره تلفن و آدرس برای شما لیست شده باشد، بلکه بانکهای اطلاعاتی که چه چیزی مشتریان بالقوه شما را توسط رقبا یا سایر کسانی که در بازار حضور داشتند و رصد شده است و اطلاعاتش موجود است، به فراخور کار خودتان دراستارتاپ خودتان استفاده کنید.

بازاریابی مجدد در کدام نوع کسب و کارها بهتر عمل میکند؟

بازاریابی مجدد در حوزه الکترونیک بهتر کار میکند. چون بازاریابی مجدد با تکیه بر بانکهای اطلاعاتی کار میکند. هر چه این بانکهای اطلاعاتی دسته اول تر و کاربردی تر باشند، بازاریابی مجدد بهتر عمل میکند و ما با این تیپ اطلاعات، بیشتر در فضای الکترونیک سروکار داریم. یعنی یک وب سایت برای برانگیخته کردن مشتریان خودش هم راحت تر میتواند فارغ از چه کسی رصد کند و هم راحت تر میتواند روی مشتریان یا مراجعین خودش اثر بگذارد.

حرف آخر در این آموزش

در بازاریابی مجدد، میخواهیم این تفکر را داشته باشیم که با تکیه بر بانکهای اطلاعاتی موجود در سازمان خودتان تلاش کنید که صفر و یکی نگاه نکنید و یک تغییر مسیر هوشمندانه داشته باشید تا بتوانید یک پایان اثربخش و ارزنده را کسب کنید.

تصویر موضوع بازاریابی مجدد

موضوعات مرتبط با آموزش بازاریابی مجدد در سایت حرفه پلاس

 

بازاریابی چریکی (پارتیزانی) در چه شرایطی مناسب است؟

کاربرد مثلث سازی در تحقیقات بازاریابی

سنجش ده شاخص کلیدی بازاریابی

التقاط نورو مارکتینگ و رفتار مصرف کننده

اندازه گیری اثربخشی تبلیغات حلقه مفقوده کمپین های بازاریابی در مارکت امروز

چگونه دپارتمان پخش مویرگی آنلاین تاسیس کنیم

خاستگاه Global marketing

نقش تحقیقات بازار در اثربخشی تبلیغات رسانه ای

گفتاری در خصوص سفارش آگهی های تجاری

ارتباطات ترویجی و ترغیب کننده و تاثیر آن بر روی رفتار مصرف کننده

بازاریابی مجدد

استراتژی های promotion در بازاریابی

تحلیل رفتار مصرف کننده در شرایط بحران اقتصادی

شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش بازاریابی

رفتار مصرف کنندگان سازمانی

یادگیری و نگرش در رفتار مصرف کننده

فرهنگ ایرانی و رفتار مصرف کننده

ارزش و انگیزش در رفتار مصرف کننده

بازاریابی عصبی

برنامه بازاریابی

مسئله شناسی در تحقیقات بازاریابی

مدیریت تجربه مشتری

شکست های من و مشتریانم در بازاریابی 

جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری