سبک های رهبری

سبک های رهبری
  • سبک های رهبری
    سبک های رهبری
    1397/10/24

موضوع مقاله آموزش در سایت حرفه پلاس : سبک های رهبری

تصویر آقای کمال محمدی

 

مدرس آموزش  

 جناب آقای کمال محمدی 

 

 

سر فصل های نوشتار

پنج وظیفه اصلی هر مدیر 
سبک های رهبری

 

 تصویر سبک های رهبری

حرف اول در این آموزش

سبک رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و سازمانی ایفا می کند، موضوع بسیار مهمی در حوزه رفتار سازمانی محسوب می شود. چگونگی اتخاذ سبک های رهبری برای اطمینان از اثربخشی آن سبک، یکی از مهم ترین مباحث علوم رفتاری است.

پنج وظیفه اصلی هر مدیر

1. برنامه ریزی
2. سازماندهی
3. کنترل
4. نظارت
5. رهبری

سبک های رهبری

تحقیقات شرکتHay Group (فعال در زمینه توسعه مدیریت و منابع انسانی) سبک های رهبری را به شش دسته تقسیم کرده است: 
• چشم انداز محور: ویژگی اصلی و بارز رفتار رهبر، شفاف سازی و مد نظر گرفتن اهداف بلند مدت است. ویژگی های این سبک این است که بر گفتگوی دو طرفه بر جلسات متعدد، درگیر کردن دیگران، سازمان یاد گیرنده ترغیب و تشویق و تحسین دیگران را در این سبک بیشتر می بینیم.
در چه مواقعی سبک چشمانداز محورانه اثر بخش است؟ در مواقعی که در سازمان نیازمند اجرای یک جهت دهی جدید باشیم، مواقعی که رهبر و مدیر سازمان متخصص بوده و اختیار کامل دارد و بخواهد یک رهبری تحول سازمان به وجود بیاورد، در مواقعی که کارکنان جدید الاستخدام بوده و لذا متکی به کمک های مدیران باشند.
زمانی که مدیر قصد توصیه به کارکنان را ندارد و استراتژی ثانویه دارد یا مواقعی که رهبر از دیدگاه کارکنان قابل اعتماد نیست و کارکنان سعی می کنند تیم های کاری خود گردان را ایجاد نمایند در این شرایط لزومی به بیان چشم انداز نیست. 
• انسان محور: توجه به انسان و کارمند بجای توجه به کار و وظیفه است. هدف این سبک این است که بتواند بین کارکنان و مدیر هماهنگی ایجاد کند. در واقع مدیر زمانی از این سبک استفاده می کند که بخواهد از تعارضات دوری کند، مورد تایید باشد و دیگران را صلح و آشتی بدهد. ویژگی های سبک انسان محورانه این است که افراد و این نوع مدیران تلاش می کنند هماهنگی به وجود بیاورند، دنبال کارهای تیمی و گروهی هستند و تاکید بر نیازهای اساسی و احساسی انسان ها دارند. 
در چه مواقعی این سبک اثر بخش است؟ در مواقعی که با سبک های چشم انداز محور، مربیگری و مشارکتی در کنار هم قرار بگیرند، می توانند موثر باشند یا در مواقعی که قصد کمک شخصی به کارکنان داریم. زمانی که در محیط کار تنوعی از نیرو کار وجود دارد. محیط هایی که چند فرهنگی است برای این که بتوانیم تعارض ها را مدیریت کنیم و به همه اقوام و گروه ها احترام بگذاریم معمولا سبک انسان محورانه جواب می دهد.
انتقادی که به این سبک وارد است این است که وقتی زیادی انسان محور باشیم ممکن است قاطعیت مان کم شده و نتوانیم وظایف را با قاطعیت انجام بدهیم. مسئولیت پذیری و آن حس وظیفه گرایی را ممکن است کم داشته باشیم. در مواقعی که عملکرد شخصی کارکنان اوضاع خوبی ندارد. در مواقعی که کارکنان کار محور هستند و اصلا دوست ندارند مثلا با مدیر خود رابطه دوستی داشته باشند این سبک اثربخشی ندارد.
• مشارکتی: بر مبنای همکاری و مشارکت با کارکنان در تصمیم گیری و اجراست. هدف از بکارگیری این سبک این است که بتوانیم در کارکنان تعلق سازمانی و تعهد سازمانی به وجود بیاوریم و بتوانیم از ایده ها و خلاقیت کارکنان استفاده کنیم. ویژگی های این سبک این است که باعث می شود کارکنان کار را برای خودشان بدانند و برای خودشان بجنگند. جلسات زیاد لازم است و نیاز به گوش دادن، مشاهده، تفکر و همگرایی دارد. از عملکرد ضعیف کارکنان خیلی انتقاد نکرده و تمرکز روی عملکرد مثبت آنها داریم. از جوی دموکراتیک و باز استفاده می کنیم. 
در چه مواقعی سبک مشارکتی اثر بخش است؟ در سبک مشارکتی خیلی مهم است که ما بدانیم کارکنان توانمند هستند و از طرفی تمایل دارند که مشارکت کنند در این صورت این سبک بسیار اثر بخش است. در مواقعی که تعهد داریم، مشکلات و مسائل را می دانیم ولی اراده و شهامت داریم و می خواهیم مشکلات را حل کنیم. در مواقعی که مدیران و رهبران دوست دارند تغییراتی وسیع و همه جانبه را به نمایش بگذارند و استراتژی تهاجمی و رقابتی را به وجود بیاروند.

• مربیگری: توسعه قابلیت های کارکنان مد نظر است و بخواهیم در بلند مدت از مزایای این توسعه و انگیزش برخوردار شویم. در این سبک مدیران کمک می کنند که پرسنل نقاط قوت و ضعف خود را بدانند و پروتکل بهبودی برایشان منظور دارند. مدیران شنونده های بسیار خوبی هستند، مشاهده گرهای بسیار قوی اند. 
در چه صورتی سبک مربیگری اثر بخش است؟ در مواقعی که کارکنان ما شناخت مطلوبی از خود، وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عملکردشان دارند. اختلالات شناختی و رفتاری کمی دارند. 
• تعالی جویانه (مقتدرانه یا کمال گرایانه): توجه به استانداردهای بالای عملکردی مد نظر است و در دستور دهی، الزام کارکنان به انجام کار مشخص. در این سبک مدیران معمولا خیلی ملاحظه کارمندان را نکرده، بسیار توجه به تولید دارند. رهبری از طریق مدل سازی است و مدیران دارای توانایی فنی، انسانی و شخصیت ادراکی بسیار بالایی می باشند. مدیران خود را الگو قرار می دهند تا کارها را به نحو صحیح انجام دهند.
در چه مواقعی این سبک اثر بخش است؟ در مواقعی که کارکنان انگیزه بالایی دارند. وظایف خودشان را می دانند، قصد ارتقا و رشد دارند. 
• دستوری: در سبک رهبری دستوری دستیابی به توافقی سریع در مورد نحوه انجام امور وجود دارد. مدیران بیشتر به تولید، قوانین و ساختار توجه دارند و ملاحظه حال منابع انسانی را نمی کنند. از ویژگی های سبک دستوری می توان گفت که به جای هدایت، جهت دهی وجود دارد. ارتباط با کارکنان کم و معمولا یک طرفه است، کنترل شدیدی وجود دارد زیرا مدیر معمولا نسبت به پرسنل بد بین بوده به جزئیات امور می پردازد. 
در چه مواقعی سبک دستوری اثر بخش است؟ در مواقعی بحرانی. در مواقعی که با کارکنانی مواجه ایم که مساله مداراند و سایر سبک ها در مورد آنها شکست خورده و کارایی و راندمان کم است از سبک دستوری استفاده می کنیم. در مواقعی که با یک سری وظایف ساده رو به روایم که کاملا مخشص است، وظایفی که در قبال انباردار و راننده و موضعین و معمولا ویزیتورها داریم معمولا سبک دستوری استفاده می کنند. استفاده از این سبک در بلند مدت جواب نمی دهد، این سبک افراد را فرسوده می کند و باعث می شود که سازمان دچار سکوت سامانی شود. استفاده از این سبک در برخورد با افرادی که تکالیف خودشان را می دانند توانا و مشتاق هستند اثر بخشی خیلی کم تری دارد.

حرف آخر در این آموزش

سبک های رهبری یک مدیر که ناشی می شود از شخصیت و انگیزه های یک مدیر ،70 درصد به طور مستقیم و30 تا 50 درصد به طور غیر مستقیم در اثربخشی یک سازمان موثر است.

تصویر موضوع سبک های رهبری

موضوعات مرتبط با موضوع آموزش سبک های رهبری در سایت حرفه پلاس

عملی کردن دانسته ها

مهارت های مسئله یابی ،تصمیم گیری و حل مسئله

تحلیل کتاب با چرا شروع کنید - رهبران بزرگ چگونه الهام‌بخش دیگران می‌شوند؟

مدیریت به سبک جهانی

کوچینگ راهکاری جدید برای کسب نتایج مطلوب در کسب و کار و سازمان ها

هوش هیجانی

ماهیت رهبری

سبک های رهبری

نقش آرمان در رهبری

باورها در رهبری

تصمیم گیری و حل خلاق مسئله

شایستگی های رهبری مدیران ارشد

چگونگی رویارویی با ترس


نظرات شما
  1. ممنون خوب بود

  2. ممنون دکتر محمدی

  3. بسیارعالی،کوتاه ومفید

جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

3

0

محصولات مرتبط