1. حرفه پلاس
  2. آقای مجید سیاری

آقای مجید سیاریآقای مجید سیاری
سمت : کارآفرین
شغل : آموزش مشاوره
شرکت : ماهان
صنعت :
فعالیت علمی :
مدارک مهارتی :
جوایز علمی :

سوابق شغلی

نام سازمان سمت تعداد پرسنل مدت اشتغال زمان فعالیت

سوابق تحصیلی

مدرک رشته دانشگاه معدل زمان تحصیل

آدرس وب سایت :
آدرس لینکدین :
آدرس اینستاگرام :