معرفی بخش های اصلی برنامه کسب و کار

معرفی بخش های اصلی برنامه کسب و کار
  • معرفی بخش های اصلی برنامه کسب و کار
    تشخیص فرصت، نگاه به معضلات محیط، شکاف هایی که جامعه و بازار مصرف و رفتار مصرف به آن نیاز دارد. Business plan، برنامه کسب و کار است. Business planning، برنامه ریزی کسب و کار است.

رایگان

سرفصل های نوشتار آموزش

 

 معرفی بخش های اصلی مدل کسب و کار

حرف اول در این آموزش

در سال حدود 2003 کلمه Business به معنای تجارت و بازرگانی معنا می شد و Businessman و Businesswoman به عنوان مرد یا زنی که بخاطر تجارت سفر می کنند و به مذاکرات و مراوده های تجاری می پردازند تعبیر می شد. اما از حدود 10 سال پیش تا کنون معنای آن به کسب و کار تغییر پیدا کرده است. از آن زمان کسب و کار در خودش موضوعات مالی، بازاریابی، بحث های اقتصادی و مدیریتی و حتی کارآفرینی را دید و از آن موقع بود که مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، برنامه ریزی کسب و کار و ... مورد توجه قرار گرفتند.

تعریف ایده

ایده، حاصل تشخیص فرصت و تشخیص فرصت های موجود در بازار و بررسی شکاف های موجود در بازار است. تشخیص فرصت، نگاه به معضلات محیط، شکاف هایی که جامعه و بازار مصرف و رفتار مصرف به آن نیاز دارد. Business plan، برنامه کسب و کار است. Business planning، برنامه ریزی کسب و کار است.

برنامه ریزی کسب و کار

ایده( ایده ناب): برنامه ریزی کسب و کار با ایده شروع می شود.

1. ایده ناب خلق ارزش می کند، زنجیره ارزش ایجاد می کند و در نهایت خلق ثروت می کند و بسیار منحصر به فرد است.

ایده از لحاظ کسب و کار به سه شکل تقسیم می شود:

آ) خلق یک کسب و کار جدید(تفکرات استارتاپی): تفکراتی که مبنای آن ایده ناب است، خلق ارزش، زنجیره ارزش و خلق ثروت است و قول می دهد تکراری نباشد اما محتواگونه باشد یعنی کاملاً فضای بازار جدید و گشایش بازار جدیدی را داشته باشد.

ب) توسعه محصول جدید

ج) توسعه خدمت جدید

اگر این سه شکل ایده روی مرزهای دانش باشند به این ایده، دانش بنیان و اگر ایده حالت روتین داشته و بر مبنای وضع موجود باشد به این ایده، غیر دانش بنیان گفته می شود.

2. مطالعات امکان سنجی ایده ها(FS): نقطه ی بسیار حیاتی است و لزوم اجرای آن موفقیت یک کسب و کار را تضمین و درصد ریسک مدل کسب و کارها را کاهش می دهد. اما چون روی کاغذ هستند معمولاً در کسب و کارهایی که به محصول یا خدمت می رسند، نادیده گرفته می شوند.
مطالعات امکان سنجی ایده سه حالت است که باید موازی یکدیگر پیش برود:


آ) مطالعات امکان سنجی از بعد مالی بر روی ایده( به شیوه تامین مالی ایده، نرخ بازگشت سرمایه و مهندسی قیمتی که این ایده می تواند اتفاق بیوفتد فکر می کنیم)

 
ب) مطالعات تکنولوژیکی بر روی ایده( بر روی منحنی عمر تکنولوژی، منحنی اشتیاق تکنولوژی فکر می کنیم و آیا این تکنولوژی در دنیا وجود دارد یا خیر)

ج) مطالعات امکان سنجی از بعد اقتصادی یا بازاریابی بر روی ایده( بر روی سهم بازار و اندازه بازاری که این ایده می گیرد، تحلیل رقبا، عکس العمل رقبا و حتی سهم رقبای موجود در بازار فکر می کنیم)
باید توجه کنیم که اگر ایده خیلی ناب باشد، بحث رقابت مطرح نیست.

معرفی بخش های اصلی مدل کسب و کار

 


خرید پکیج آموزشی دوره مدیریت اجرایی حرفه پلاس3. نمونه اولیه( مدل اولیه ): همان ایده FS شده از مرحله مطالعات امکان سنجی گذشته است که قابلیت خود را ثابت کرده و مالکیت معنوی و فکری پیدا می کند. ثبت می شود و به نام صاحب ایده در می آید و آماده تولید شده و وارد فضای کسب و کار می شود. امروزه بسیاری از کسب و کارها IP(مالکیت فکری) را به دلیل قابلیت فروش و واگذاری در سمت دارایی های نامشهود می گذارند.

 

4. تهیه دانش فنی(PLATFORM): که به وسیله خود شخص، اتاق فکر، تیم تحقیق و توسعه ، مشاوران انجام می گیرد. پلاتفرم اجرایی نرم افزاری و سخت افزاری که ایده بتواند محصول یا خدمت شود.

5. تجاری سازی: فروش مفهوم یک ایده به بازار قبل از حضور فیزیکی محصول و خدمت در بازار است. هم می تواند به صورت نقطه ضعف باشد و باعث شکست شود و هم می تواند یک ایده را به سهم خوب بازار برساند. تیم تجاری سازی همان تیم بازاریابی است که می داند چطور مفهوم را به بازار برساند، و در بازار ایجاد نیاز کند که محصول یا خدمت جدیدی متفاوت و با ارزش پیشنهادی متفاوت خواهد آمد. از تجاری سازی به عنوان دره مرگ هم یاد می شود. چه بسا ایده هایی که در این مرجله شکست خوردند چون نتوانستند بازار را از شکل مفهومی برای خود مهیا سازند.

6. طراحی، تدوین و نوشتن مدل کسب و کار: واقعیت اجرا اتفاق می افتد، شروع به نوشتن مدل کسب و کار می کنیم. شروع به شناسایی بخش بندی بازار، شناسایی مشتری، ارتباط با مشتری، ساختار هزینه می کنیم. تمام جوانب یک کسب و کار بر روی آن ایده ای که در اول بود کاملاً نوشته می شود و به اجرا در می آید. مدل های متعددی برای نوشتن مدل کسب و کار وجود دارد. بیشترین تاکید بر روی بوم کسب و کار است. موضوعی که در نوشتن مدل کسب و کار مطرح است بحث شهود است.

7 . طرح کسب و کار: طرح کسب و کار اجرای یک ایده روی کاغذ و ورود به واقعیت کسب و کار است و پس از آن بلافاصله کسب و کار ایجاد می شود، محصول و خدمت راه اندازی می شود و برای تولید محصول یا توسعه خدمت در قالب نوآوری اجرا می شود.
طرح کسب و کار همیشه کلید ورود به دنیای کسب و کار است، چه برای محصول و خدمتی که می خواهد متولد شود و چه برای کسب و کاری که می خواهد رونق بگیرد.

8 . راه اندازی محصول و خدمت یا کسب و کار

9. بازاریابی برای محصول و خدمت

10. فروش

11. ارزش

 معرفی بخش های اصلی مدل کسب و کار

 

حرف آخر در این آموزش

هرکدام از برنامه های کسب و کار سر فصل یک علم است که می توان در آن ها عمیق شد و آن ایده را به شکل مسمر ثمرتری به پیش برد.

موضوعات مرتبط

 
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

مطالب مرتبط