1. حرفه پلاس
  2. مقالات
  3. مدیر منابع انسانی
  4. 9 راهکار برای بهبود عملکرد کارکنان

9 راهکار برای بهبود عملکرد کارکنان

عملکرد کارکنان

عملکرد کارکنان به این معنا است که چگونه یک فرد وظایف و مسئولیت های شغلی خود را به خوبی انجام می دهد. بسیاری از شرکت‌ها عملکرد کارکنان خود را به صورت سالانه یا فصلی ارزیابی می‌کنند تا زمینه‌های خاصی را که نیاز به بهبود دارند تعریف کنند و در زمینه‌هایی که انتظارات را برآورده می‌کنند یا فراتر از آن هستند موفقیت بیشتری را کسب کنند.

عملکرد کارکنان چگونه اندازه گیری می‌شود؟

اندازه‌گیری عملکرد کارکنان به وسیله معیارهای کمی و کیفی صورت می‌گیرد.

اهداف و شاخص‌های عملکرد: تعیین وضوح اهداف و شاخص‌های عملکرد برای هر کارکنان از راه‌های متداول اندازه‌گیری عملکرد است. شاخص‌های عملکرد معمول شامل تعداد واحدهای کاری، کیفیت خدمات یا محصولات، زمانبندی پروژه‌ها و سطح رضایت مشتریان می‌باشد.

ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد کارکنان می‌تواند به شکل دوره‌ای یا پروژه‌ای انجام شود. در ارزیابی دوره‌ای، عملکرد کارکنان در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً سالانه ارزیابی می‌شود. در ارزیابی پروژه‌ای عملکرد کارکنان بر اساس پروژه‌های خاصی که در طول زمان انجام می‌دهند ارزیابی می‌شود.

بازخورد 360 درجه: در این روش عملکرد کارکنان توسط بیش از یک منبع ارزیابی می‌شود، از جمله مدیر مستقیم، همکاران، زیردستان و حتی مشتریان. این روش به کارکنان کمک می‌کند تا از نقاط قوت و ضعف خود درک کنند و بهبود عملکرد خود را تسهیل کنند.

مصاحبه‌های عملکرد: مصاحبه‌های عملکرد یک به یک با کارکنان می‌تواند به دستیابی به اطلاعات کیفی درباره عملکرد آن‌ها کمک کند. در این مصاحبه‌ها مدیران می‌توانند با کارکنان در مورد عملکردشان، توانمندی‌ها، موانع و نیازها صحبت کنند.

مشاهده مستقیم: مشاهده مستقیم عملکرد کارکنان توسط مدیران یا بازرسان می‌تواند یک روش مؤثر برای اندازه‌گیری عملکرد باشد. در این روش مدیران با تماشای کارکرد و عملکرد کارکنان در محیط واقعی ارزیابی می‌کنند.

نظرسنجی رضایت کارکنان: نظرسنجی‌ها و پرسشنامه‌های رضایت کارکنان می‌تواناستفاده شود تا عملکرد کارکنان را اندازه‌گیری کند. این نظرسنجی‌ها می‌توانند در مورد عوامل مختلفی مانند رضایت شغلی، رضایت از مدیریت، فرصت‌های رشد و توسعه، ارتباطات سازمانی و سایر جنبه‌های مرتبط با عملکرد کارکنان سوال بپرسند.

در کل اندازه‌گیری عملکرد کارکنان بهتر است با استفاده از ترکیبی از روش‌های مذکور صورت گیرد. این روش‌ها باید به شیوه‌ای که با محیط و نیازهای سازمان سازگار باشد طراحی و اجرا شوند. همچنین برای اندازه‌گیری عملکرد کارکنان به عنوان یک فرایند مستمر، بازخورد منظم و بهبودهای لازم نیز باید در نظر گرفته شوند.

بیشتر بخوانید فرهنگ سازمانی

کاهش عملکرد کارکنان

چه عواملی باعث کاهش عملکرد کارکنان می شود؟

نداشتن وضوح در اهداف: اگر کارکنان هدف‌های واضح و قابل اندازه‌گیری نداشته باشند ممکن است عملکردهایشان کاهش یابد. بدون هدف‌های واضح کارکنان ممکن است به سمت‌های مختلف پراکنده شوند و اولویت‌هایشان را از دست بدهند.

نقصان مهارت‌ها و دانش فنی: کاهش عملکرد ممکن است به دلیل عدم توانایی کارکنان در انجام وظایف و تسلط به مهارت‌های لازم رخ دهد. عدم آموزش کافی، تجربه کم، یا تغییرات در نیازمندی‌های شغلی می‌توانند منجر به نقصان مهارت‌ها و دانش فنی شود.

کمبود انگیزه و رضایت شغلی: کارکنانی که انگیزه کافی برای انجام وظایف ندارند یا رضایت شغلی کافی را تجربه نمی‌کنند ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشند. عواملی مانند فرصت‌های رشد و پیشرفت ناکافی، عدم تشویق و تقدیر، محدودیت‌های سازمانی و عدم تعادل کار-زندگی می‌توانند انگیزش را کاهش دهند.

نداشتن منابع و تجهیزات کافی: کارکنان برای انجام وظایف خود به منابع و تجهیزات مناسب نیاز دارند. در صورت نداشتن منابع کافی، کارکنان ممکن است با مشکلات و محدودیت‌های عملیاتی روبرو شوند که منجر به کاهش عملکرد آن‌ها می‌شود.

فشارهای روانشناختی: فشارهای روانشناختی مانند استرس، اضطراب، خستگی و سوانح شخصی می‌توانند عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند. این عوامل ممکن است تمرکز و توجه را از وظایف کاری منحرف کنند و کارکنان را از انجام بهتر وظایف خود باز دارند.

بیشتر بخوانید مدیریت استرس

محدودیت‌های سازمانی: محدودیت‌های سازمانی مانند ساختار سازمانی نامناسب، فرهنگ سازمانی ناپایدار، فرصت‌هایرشد و پیشرفت محدود، سیاست‌ها و رویه‌های ناکارآمد و نظام پاداش و مجازات نامناسب نیز می‌توانند عواملی باشند که به کاهش عملکرد کارکنان منجر شوند.

کاهش عملکرد کارکنان می‌تواند به علت عوامل مختلفی رخ دهد موارد ذکر شده تنها چند مثال از عواملی است که ممکن است باعث کاهش عملکرد کارکنان شوند. همچنین عوامل مختلفی مانند ناتوانی در مدیریت زمان، ارتباطات ناسازگار، نقصان سلامت جسمانی و روانی، تحولات سازمانی ناپایدار و... نیز می‌توانند کاهش عملکرد کارکنان تأثیرگذار باشند. همواره مهم است که سازمان‌ها تلاش کنند تا این عوامل را شناسایی و مدیریت کنند و برای بهبود عملکرد کارکنان تلاش کنند.

بهبود عملکرد کارکنان

9 راهکار برای بهبود عملکرد کارکنان

بهبود عملکرد کارکنان در یک سازمان می‌تواند با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب انجام شود.با راهکارها می‌توانید عملکرد کارکنان را بهبود بخشید و به دستیابی به اهداف سازمانی کمک کنید. همچنین مهم است که توجه و پشتیبانی مدیریت بالا نیز به این روند ارتقاء عملکرد کارکنان اختصاص یابد.

تعیین اهداف و مسیر واضح: برای بهبود عملکرد کارکنان اهداف و مسیر واضحی برای آنها تعیین کنید. اهداف باید قابل اندازه‌گیری، محقق‌پذیر و متناسب با توانمندی‌های کارکنان باشند. همچنین اطمینان حاصل کنید که کارکنان درک کاملی از اهداف و انتظارات سازمان دارند.

1- ارائه بازخورد مستمر

بازخورد مستمر به کارکنان برای بهبود عملکرد ضروری است. بازخورد باید منصفانه، سازنده و محافظه‌کارانه باشد و به کارکنان کمک کند تا نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف خود را بهبود بخشند.

2- ارتقاء مهارت‌ها و آموزش‌ها

بهبود عملکرد کارکنان ممکن است نیاز به توسعه مهارت‌ها و آموزش‌های مرتبط با وظایف شغلی آنها داشته باشد. ارائه فرصت‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای به کارکنان می‌تواند عملکرد آن‌ها را بهبود بخشد.

3- تشویق و پاداش

تشویق و تقدیر از کارکنان برای عملکرد برتر می‌تواند انگیزه و انرژی آن‌ها را افزایش دهد. ارائه پاداش‌های مالی یا غیرمالی، اعطای پیشرفت های شغلی و ارائه امتیازات مرتبط با عملکرد خوب کارکنان را به رشد و بهبود عملکرد تشویق می‌کند.

بیشتر بخوانید تشویق یا تنبیه کارکنان

4- ارتقاء فرهنگ سازمانی مثبت: فرهنگ سازمانی مثبت و محیط کار سازنده عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ایجاد یک فرهنگ مشارکتی، تشویق به همکاری، ارزش‌های سازمانی مشترک و ایجاد فضایی پویا و پر نشاط بهبود عملکرد کارکنان را تسهیل می‌کند.

5- تسهیل ارتباط و همکاری

ارتباطات موثر و همکاری بین کارکنان و تیم‌های مختلف سازمان عملکرد کارکنان را تقویت می‌کند.

6- ارتقاء رهبری: رهبران سازمان با توانایی‌های رهبری قوی می‌توانند عملکرد کارکنان را بهبود بخشند. رهبران باید بتوانند الگویی مثبت برای کارکنان خود باشند، ارتباط مؤثری برقرار کنند و با ارائه هدف‌ها و راهنمایی‌های واضح کارکنان را به سمت عملکرد بهتر هدایت کنند.

7- ارائه منابع و تجهیزات مناسب

برای بهبود عملکرد کارکنان اطمینان حاصل کنید که آن‌ها از منابع و تجهیزات لازم برای انجام وظایف خود بهره‌مند باشند. این شامل ارائه ابزارهای کاری مناسب، فناوری‌های به‌روز و منابع مالی و انسانی کافی می‌شود.

8- ایجاد محیط کار متعادل

محیط کاری سالم و متعادل که شامل تعادل بین کار و زندگی شخصی، حمایت از سلامت روانی و جسمی و تعادل بین استرس و استراحت است، می‌تواند عملکرد کارکنان را بهبود بخشد.

9- ارزیابی و پیگیری عملکرد

ارزیابی دوره‌ای عملکرد کارکنان و پیگیری منظم از پیشرفت آن‌ها به کارکنان اجازه می‌دهد تا نقاط قوت خود را تقویت کنند و در نقاط ضعف خود پیشرفت کنند. سیستمی موثر برای ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد به کارکنان بسیار حائز اهمیت است.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

 

 

 

captcha