1. حرفه پلاس
  2. مقالات
  3. نمایندگی سنندج

نمایندگی سنندج

نام شهر: سنندج

نام مسئول: فردین رشیدی - خانم بی نیاز

تلفن دفتر: 08733245766

تلفن همراه: 09188785915 -9188707339 

آدرس: خیابان آبیدر(صفری)، کوچه گلبرگ (پیتزاشهروند)، پلاک 30