تحلیل تاریخی انواع سرمایه در اقتصاد

تحلیل تاریخی انواع سرمایه در اقتصاد
  • تحلیل تاریخی انواع سرمایه در اقتصاد-قسمت سوم
    قسمت سوم تحلیل تاریخی انواع سرمایه در اقتصاد
  • تحلیل تاریخی انواع سرمایه در اقتصاد-قسمت دوم
    قسمت دوم تحلیل تاریخی انواع سرمایه در اقتصاد
  • تحلیل تاریخی انواع سرمایه در اقتصاد - قسمت اول
    قسمت اول تحلیل تاریخی انواع سرمایه در اقتصاد

رایگان

در این فیلم آموزشی موضوع تحلیل تاریخی انواع سرمایه در اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در این رابطه اطلاعات مفیدی توسط جناب آقای محمد سریرافراز استاد اقتصاد ارائه می شود.

در این تحلیل تحول سرمایه و تاریخچه آن توضیح داده شده است.

این فیلم توسط تیم اتاق فکر ماهان تهیه و تولید شده است.

 


خرید دوره بورس مقدماتی حرفه پلاس


موضوعات مرتبط


جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

مطالب مرتبط