دوره های اقتصادی حرفه پلاس

دوره اقتصادی

 

مارکتینگ پلن  زبان بدن  دیجیتال برندینگ

  فروش حضوری و تلفنی  کوچینگ

بازاریابی محتوا  رفتار سازمانی  فروش

برنامه ریزی

معرفی دوره ها