1. حرفه پلاس
  2. شرکت در آزمون میرزبیرگز ( MBTI )

شرکت در آزمون میرزبیرگز ( MBTI )

گروه انتخابی :
  • مدیریت کسب و کار
  • منابع درسی مدرسه کسب و کار ماهان
  • مدرسه مهارت شغلیصفحه کلید خود را در حالت انگلیسی قرار دهید