1. حرفه پلاس
  2. آقای مجتبی یعقوب زاده

آقای مجتبی یعقوب زادهآقای مجتبی یعقوب زاده
سمت : کارآفرین
شغل : مشاور تحصیلی
شرکت : راه نو
صنعت :
فعالیت علمی :
مدارک مهارتی :
جوایز علمی :

سوابق شغلی

نام سازمان سمت تعداد پرسنل مدت اشتغال زمان فعالیت

سوابق تحصیلی

مدرک رشته دانشگاه معدل زمان تحصیل

آدرس وب سایت :
آدرس لینکدین :
آدرس اینستاگرام :