1. حرفه پلاس
  2. آقای محمد مهدی گرامی مقدم

آقای محمد مهدی گرامی مقدمآقای محمد مهدی گرامی مقدم
سمت :
شغل :
شرکت :
صنعت :
فعالیت علمی :
مدارک مهارتی :
جوایز علمی :

سوابق شغلی

نام سازمان سمت تعداد پرسنل مدت اشتغال زمان فعالیت

سوابق تحصیلی

مدرک رشته دانشگاه معدل زمان تحصیل

آدرس وب سایت :
آدرس لینکدین :
آدرس اینستاگرام :