مدیر برند و تبلیغات
  1. حرفه پلاس
  2. برند و تبلیغات
  3. مدیر برند و تبلیغات
  4. مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند

مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند

فایل ها
00:01:16
00:02:06
چرا IMC
00:08:32
تاریخچه IMC
00:15:07
IMC چیست
00:12:01
ابزارهای IMC
00:27:41
طرح ریزی IMC
00:20:05
قيمت پکیج : 3,000,000 تومان
موجودی کیف پول : 0

خرید دوره
مدیریت برنامه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی برند (تحلیل برنامه های نمونه تبلیغاتی)
سوال بپرسید
سوالات تبلیغات یکپارچه بازاریابی IMC
جهت استفاده از این امکان باید پکیج را خریداری نمایید .