مدیر برند و تبلیغات
  1. حرفه پلاس
  2. برند و تبلیغات
  3. مدیر برند و تبلیغات
  4. گامهای خلق برند

گامهای خلق برند

فایل ها
00:00:59
00:01:09
برند آنچه هست و نیست
00:32:24
مروری بر مدل ها
00:18:40
گام اول پژوهش و برنامه ریزی برند
00:21:56
فرایند مدیریت استراتژیک برند
00:05:38
مدیریت محصول و قیمت گذاری
00:17:09
ارتباطات
00:10:23
برنامه های چاشنی فروش
00:04:37
برنامه های توزیع در ساخت برند
00:05:47
رویکرد ها و برنامه های وفاداری
00:10:36
برنامه های حفظ سودآوری و ارتقاء آینده برند
00:22:26
قيمت پکیج : 3,000,000 تومان
موجودی کیف پول : 0

خرید دوره
 در این درس ابتدا در پی پاسخ به سوال برند آن چه که هست و نیست بر می آییم و سپس مروری بر مدل ها خواهیم داشت در ادامه پژوهش برنامه ریزی برند،فرآیند مدیریت استراتژیک برند،مدیریت محصول و قیمت گذاری ارتباطات را  بررسی می کنیم و در نهایت برنامه های چاشنی فروش،برنامه های توزیع در ساخت برند و رویکردها و برنامه های وفاداری را می آموزیم. 
سوال بپرسید
آزمون گام های خلق برند
جهت استفاده از این امکان باید پکیج را خریداری نمایید .