فایل های کارگاه های آموزشی

مدیریت ارتباط با مشتری play

مدیریت ارتباط با مشتری

01:21:38
تیم سازی در کسب و کار play

تیم سازی در کسب و کار

01:36:56
کارگاه جذب و استخدام با رویکرد نوین play

کارگاه جذب و استخدام با رویکرد نوین

01:34:16
مدیریت استرس و تمرکز در کسب و کار play

مدیریت استرس و تمرکز در کسب و کار

01:33:40
کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی play

کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

01:29:23
کارگاه قدرت تمرکز play

کارگاه قدرت تمرکز

01:40:00
کارگاه بهبود فرآیند در کسب و کار play

کارگاه بهبود فرآیند در کسب و کار

01:54:27
کارگاه مدیریت کمپین تبلیغاتی play

کارگاه مدیریت کمپین تبلیغاتی

01:58:30
کارگاه حل مسئله جانشین پروری play

کارگاه حل مسئله جانشین پروری

01:46:46
کارگاه سناریو در فروش play

کارگاه سناریو در فروش

02:11:55
کارگاه شخصيت شناسي در جذب و استخدام play

کارگاه شخصيت شناسي در جذب و استخدام

01:35:22
کارگاه تقویت حافظه play

کارگاه تقویت حافظه

01:55:00
کارگاه بیزنس اتیکت play

کارگاه بیزنس اتیکت

01:26:28
کارگاه برندسازی کارفرما - خانجانیان play

کارگاه برندسازی کارفرما - خانجانیان

01:42:29
 کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه اول)

02:43:19
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه دوم)

01:23:06
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه سوم) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه سوم)

02:38:31
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه چهارم) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه چهارم)

02:52:50
کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه اول)

02:28:10
کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه دوم)

02:31:16
کارگاه آموزشی متقاعدسازی (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی متقاعدسازی (جلسه اول)

02:00:21
کارگاه آموزشی DISC play

کارگاه آموزشی DISC

02:06:15
کارگاه آموزشی تیم سازی play

کارگاه آموزشی تیم سازی

02:01:38
هنر مذاکره فردی play

هنر مذاکره فردی

01:30:05
خرید دوره
قيمت پکیج :6,400,000
5,120,000 تومان

موجودی کیف پول :0

شماره همراه صحیح و در دسترس خود را وارد نمایید

   

در صورتیکه کد تخفیف دارید وارد نمایید

درگاه پرداخت بانک را انتخاب نمایید


خرید دوره

 


 
سوال بپرسید
جهت مشاهده جزوات باید پکیج را خریداری نمایید .خرید پکیج
فرم نظرسنجی استاد یافت نشد
جهت شرکت در فرم نظرسنجی استاد باید ابتدا محصول را خریداری کرده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید .خرید پکیج