مدیر برند و تبلیغات
  1. حرفه پلاس
  2. برند و تبلیغات
  3. مدیر برند و تبلیغات
  4. طراحی کمپین تبلیغاتی

طراحی کمپین تبلیغاتی

فایل ها
00:00:55
تعریف جایگاه تبلیغات
00:05:27
معرفی مدل 5M
00:02:38
mission
00:16:38
Money
00:05:55
Message
00:16:52
Media
00:19:12
measurement
00:02:44
جمع بندی IMC
00:03:26
تمرین
00:01:57
قيمت پکیج : 3,000,000 تومان
موجودی کیف پول : 0

خرید دوره

طراحی کمپین تبلیغاتی 

سوال بپرسید
سوالات کمپین های تبلیغاتی
جهت استفاده از این امکان باید پکیج را خریداری نمایید .