1. حرفه پلاس
  2. دوره توسعه فردی حرفه پلاس

دوره توسعه فردی حرفه پلاس

دوره توسعه فردی حرفه پلاس

با توجه به سرعت تغییر و تحولات در دنیای کسب و کار، افرادی می توانند به اهداف خود دست یابند که علاوه بر شناخت نسبت به نقاط ضعف و قوت خود، در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا با دانش و مهارت بیشتری عمل کنند. توسعه فردی یکی از ابزارهای بسیار ارزشمند برای تغییر نگرش و قرار گرفتن در مسیر رشد شغلی و سازمانی است. 

دوره توسعه فردی مشتمل بر دروس business etiquette،مهارت های مذاکره،مهارت های شنیدن موثر، زبان بدن، مهارت کلامی و غیر کلامی، مدیریت تعارض، تئوری های انگیزشی، شخصیت شناسی و کوچینگ است. این دوره ها توسط اساتید به نام مدرسه کسب و کار ماهان در فضای استودیویی با فیلم برداری و تدوین حرفه ای تولید شده است.

با مشاهده این دوره و گذراندن تمرین ها و آزمون ها و بویژه شرکت در فضای تعاملی پاتوق شما قادر خواهید بود که کسب و کارتان را بهبود ببخشید و خودتان هم از نظر حرفه ای توسعه و پیشرفت خواهید کرد. پس با ما همراه شوید تا اهداف خودتان و سازمانتان را محقق سازید. 

 مزایای دوره توسعه فردی

 ارتقاء مهارت‌های ارتباطی

  ارتقاء مهارت‌های مذاکره و مدیریت تعارض

 ارتقاء مهارت‌های انگیزشی و رهبری

 ارتقاء عزت نفس و مهارت‌های ارائه و سخنرانی

دستاوردهای دوره توسعه فردی

  فراهم آوردن زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادها

  استفاده از حداکثر توانمندی خود

  انگیزش و پیشرفت شغلی

 تغییر روش برخورد و سازگاری بهینه با محیط پیرامون

 

نمونه ویدئوهای آموزشی دوره توسعه فردی

ویدئو مهارت مذاکرهویدئو هوش هیجانیویدئو بیزینش اتیکتویدئو هوش مالی

نمونه گواهینامه حرفه پلاس

گواهینامه دوره توسعه فردی حرفه پلاس