1. حرفه پلاس
  2. مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل
شهرام خلیل نژاد شهرام خلیل نژاد
استراتژی در استارتاپ
کمال محمدی کمال محمدی
سبک های رهبری
وحید قربانی وحید قربانی
ماهیت رهبری
امین القاسی زاده امین القاسی زاده
باورها در رهبری
عبدالرضا حافظی عبدالرضا حافظی
هوش هیجانی
استاد پورتهرانی استاد پورتهرانی
مدیریت به سبک جهانی
برچسب ها