1. حرفه پلاس
  2. مدیر فروش

مدیر فروش

مدیر فروش
مهرداد اربابی مهرداد اربابی
فروش در اینستاگرام
دکتر احمد نظری مهرابی دکتر احمد نظری مهرابی
تعامل فروش با مارکتینگ
محمدرضا انصاری محمدرضا انصاری
تکنیک های فروش
امیر ستوده امیر ستوده
فروش مویرگی
نوید نادری نوید نادری
پیش بینی فروش
برچسب ها