راه اندازی واحد فروش در کسب و کار

راه اندازی واحد فروش در کسب و کار
  • تعریف جذب و استخدام
  • مراحل جذب و استخدام
  • برگزاری آزمون های استخدامی - بخش اول
  • برگزاری آزمون های استخدامی - بخش دوم
  • برگزاری مصاحبه های استخدامی
  • اصول کار تیمی
  • سازماندهی تیم فروش
  • ویژگی های تیم فروش
  • روش های انگیزه تیم فروش
  • دشمنان کار تیمی

درآمد و فروش هر سازمان به اعضای تیم فروش آن بستگی دارد.زیرا این افراد  تیم فروش هستند که می توانند موفقیت سازمان را تضمین کنند. بنابراین راه اندازی واحد فروش در کسب و کار را می توان یکی از مهم ترین مواردی دانست که مدیران کسب و کار باید به آن توجه داشته باشند.

از جمله اقداماتی که باید در این زمینه انجام بگیرد استخدام و جذب نیروی کارآمد و متخصص در حوزه فروش می باشد همچنین یک مدیر باید بتواند تیم خود را به درستی هدایت کند.

تیم فروش موثر تیمی است که سینرژی داشته باشد یعنی کارآیی تمام اعضا به صورت تیم از مجموع کارآیی تک تک اعضا به صورت انفرادی بیشتر باشد.

 

 


330,000 تومان
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

مطالب مرتبط