شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی

شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی
  • شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی
    شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی
    1397/12/23

موضوع مقاله اموزش در سایت حرفه پلاس : شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی

تصویر آقای حسین شیرازی  

 مدرس آموزش 

 جناب آقای حسین شیرازی 

 

 

سرفصل های نوشتار

ارزیابی عملکرد

ارزشیابی عملکرد

مدیریت عملکرد

دو نگاه به معیارهای سنجش و ارزیابی در حوزه عملکرد کارکنان

شاخص

شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی

ویژگی ‌های شاخص ‌ها و نشانگر ها و سنجه ها در بخش منابع انسانی

استاندارد شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی

چند توصیه درباره شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی

شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان در یک شرکت تولیدی

پیامدهای ارزیابی عملکرد در سازمان

تصویر شاخص های ارزیابی عملکرد در منابع انسانی

حرف اول در این آموزش

مهمترین عامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در درون سازمانها، منابع انسانی یا همان سرمایه ‌های انسانی هستند . تحقق اهدافی مثل سودآوری، افزایش سهم بازار در گروی استفاده بهره ور از منابع فیزیکی، منابع زیرزمینی، منابع سازمانی و همینطور تابعی از کارآمدی کارکنان خواهد بود.

ارزیابی عملکرد

عملکرد فرد را مورد سنجش قرار می دهیم و با خودش هم مقایسه می کنیم

ارزشیابی عملکرد

پس از اینکه عملکرد فرد را مورد سنجش قرار دادیم آن را در قیاس با دیگران نیز مورد سنجش و تطبیق قرار می‌دهیم.

مدیریت عملکرد

در مدیریت عملکرد ما اول عملکرد را برنامه‌ریزی می‌کنیم، رشد و پرورش و بهبود عملکرد را حاصل می کنیم . آنچه را که بهبود داده ایم می سنجیم، ارزیابی می‌کنیم و سرانجام نقاطی را که می توانیم آنها را مجدداً بهبود بدهیم را شناسایی می کنیم و به عنوان یک بازخورد مجدداً به مفهوم برنامه ریزی عملکرد وارد می‌کنیم. این چرخه برنامه‌ریزی و رشد و بهبود عملکرد را سنجش و ارزیابی و شناسایی نقاط بهبود را به عنوان یک چرخه ادامه می دهیم و می چرخانیم و در یک نگاه مستمر از آن یاد میکنیم.

دو نگاه به معیارهای سنجش و ارزیابی در حوزه عملکرد کارکنان

یک نگاه برای سنجش عملکرد، سنجش خروجی محصول و نتیجه و تلاش بالفعلی که فرد انجام داده و خروجی آن عینی، ملموس، محسوس و قابل سنجش است. نگاه دوم برمیگردد به نیت که یک تلاش بالقوه ای است و استعداد فرد و خروجی ای که عینی ننیست و صرفاً نتیجه سنجش را بر مبنای نیت و انگیزه های درونی فرد مشخص می کند.

شاخص

نشانگر سنجه ای است که وضعیت عملکرد یک سیستم را میتواند نشان دهد‌.

شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی

شاخص ‌ها، نشانگرها یا سنجه ها را میتوان به دو دسته عام و خاص تقسیم کرد. یک دسته از شاخص ها در حوزه ارزیابی عملکرد کارکنان، شاخص های عامی هستند که صرف نظر از نوع شغل، در ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرند. ماهیت این شاخص ‌ها از ماهیت نوع شغل متفاوت است. دسته دوم این نشانگرها، ویژه و مختص هر شغل است. بنابراین شاخص ‌ها و نشانگرهای وضعیت عملکرد بسته به نوع سازمان، نوع شغل، ماهیت یک شغل می تواند از حوزه اختصاصی با هم متفاوت باشد.

ویژگی ‌های شاخص ‌ها و نشانگر ها و سنجه ها در بخش منابع انسانی

شاخص های ارزیابی عملکرد باید منتج از چشم اندازها، رسالت ها، ماموریت ها، اهداف و استراتژی های سازمان باشد این شاخص‌ ها باید کلیدی و با اهمیت باشند. هر چه که این شاخص ‌ها کمی و قابل سنجش باشند، کارمان در ارزیابی عملکرد دارای دقت بالاتری است و سهولت آن برای ما بیشتر معنا پیدا میکند.

شاخص هایمان از نظر افق زمانی میتوانند کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت باشند. مشخصات شاخص های ارزیابی مدیران عالی معمولاً بلندمدت است. هرچند که ما به سطوح سرپرستان و مدیران عملیاتی نزدیک میشویم باید به دنبال شاخص های کوتاه مدت تر باشیم. شاخص ها باید شفاف، واضح و دقیق باشند، بطوریکه تعبیر و تفسیر در آن شاخص ها دچار تعدد در ادراک و برداشت های متفاوت نشود.

استاندارد شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی

استاندارد، سطح مطلوبی را از هر شاخص نشان میدهد. و یک معیار برای تعریف سطوح مطلوب عملکرد در حوزه‌ های مختلف کاری است. استاندارد از یک طرف نباید صعب الوصول و از یک طرف هم نباید سهل ‌الوصول باشد. احتمال دستیابی به آن بینابین باشد. چون اگر احتمال دستیابی به یک استاندارد و یک سطح قابل قبول، برای یک کارگر به شدت پایین باشد، انگیزه برای رسیدن به آن سطح استاندارد هم کاهش پیدا می‌کند.

پس بین احتمال دستیابی به آن استاندارد و میزان انگیزه‌ ای که به واسطه تلاشی که باید کارگر انجام بدهد تا به آن سطح مطلوب و حداقل قابل قبول برسد، احتمال تحقق افزایش داشته باشد، به نظر میرسد که انگیزه برای تلاش رسیدن به آن سطح افزایش پیدا میکند. اما اگر از آن طرف دستیابی آنقدر سخت باشد، انگیزه برای رسیدن به آن سطح حتماً کاهش پیدا میکند.

چند توصیه درباره شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی

تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان برای سازمان ها با دو وجه جنرال و خاص آن باید نگاه شود. هر سازمانی باید یک نظام ارزیابی عملکرد متناسب با شرایط، ماهیت شغل خود، اندازه سازمان، استراتژی سازمان و قلمرو بازار خود داشته باشد.بنابراین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنانی که برای یک شرکت تولیدی ارائه می‌کنیم در حوزه های عام اشتراکاتی با یک شرکت خدماتی دارد اما متناسب با ذات هر شغل می تواند متفاوت باشد. پس ارائه یک الگو در جهت تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بسته و متناسب با هر شرکت متفاوت است.

شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان در یک شرکت تولیدی

1 . ویژگی های شخصی: ابتکار و خلاقیت کارگر، قابلیت اعتماد، وجدان کاری، قدرت درک و تجزیه و تحلیل

2. رفتارهای فردی: رعایت مقررات ایمنی، رعایت سلسله مراتب کاری، استفاده از تجهیزات و تسهیلات، رعایت مقررات انضباطی، قدرت سرپرستی و اداره امور

3. نتایج عینی: تعداد یا تیراژ محصولی را که در روز ارائه می‌کند، میزان ضایعات و نقایص و پیشنهادهای سازنده‌ ای که برای بهبود امور ارائه میکند.

پیامدهای ارزیابی عملکرد در سازمان

اعطای پاداش، تشویق، ارتقا به مقام بالاتر، تنزیل، جا به جایی شغل، اخراج، نظام جبران خدمات و ...

تصویر موضوع شاخص های ارزیابی عملکرد در منابع انسانی

حرف آخر در این آموزش

مدیریت گرانبهاترین منبع سازمانی، یعنی سرمایه های انسانی، چگونگی مدیریت این منابع، همواره یکی از چالش های پیش روی حوزه‌ های مدیریتی در سطوح متفاوت مدیریت بوده است. توجه به کلید واژه های معادل حوزه منابع انسانی در سیر توسعه مکاتب مدیریت، دلالت بر اهمیت روز افزون این منبع سازمانی در درون سازمان های متفاوت دولتی، خصوصی و تجاری،خیریه و امثال آنها خواهد داشت.

موضوعات مرتبط با موضوع آموزش شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی در سایت حرفه پلاس

چگونه با تعارض سازنده عملکرد سازمان را بهبود بخشیم

چگونه مدیری باشیم که تفریح کنیم و پول در بیاوریم؟

چرایی آموزش های سازمانی با رویکرد رهبری و یادگیری

مدیریت منابع انسانی سبز مفهوم،ابعاد و مدل ها

نقش کانون های ارزیابی و توسعه در ارزیابی شایستگی های رفتاری کارکنان

روش های ارزیابی عملکرد مدیریت در سازمان ها

تاثیر فرهنگ غم پروری بر بهره وری سازمان؟

تروما سازمانی، مفاهیم ، علل و پیامدها

حرفه ای گرایی در سازمان ها

نقش و نحوه شکل گیری عناصر فرهنگ در سازمان

انگیزه بخشی به کارکنان ، بیعت مجدد و حرکت به جلو

مراوده استراتژیک با کارکنان پیوند استراتژی به عمل

مدیریت استعداد

دلبستگی کاری در کارکنان

مدیر خود را مدیریت کنید

سکوت و آوای کارکنان

اثربخشی مصاحبه های استخدامی

شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی

نقش هورمون ها در مدیریت منابع انسانی

تروما سازمانی

چگونه در سازمان خود رهبر شویم؟

قانون کار فرصت یا تهدید

تکنیک های انگیزش غیرمالی

بایوریتمولوژی

کارکنان نامرئی

شناخت الگوهای رفتاری کارکنان بر مبنای الگوی دیسک

مروری بر مدل تعالی منابع انسانی 34000


جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری
رایگان