بازاریابی نوین در کسب و کارها با محوریت اینترنت اشیاء

بازاریابی نوین در کسب و کارها با محوریت اینترنت اشیاء
  • بازاریابی نوین در کسب و کارها با محوریت اینترنت اشیاء
    بازاریابی نوین در کسب و کارها با محوریت اینترنت اشیاء
  • بازاریابی نوین در کسب و کارها با محوریت اینترنت اشیاء
    بازاریابی نوین در کسب و کارها با محوریت اینترنت اشیاء

رایگان

 

بازاریابی نوین در کسب و کارها با محوریت اینترنت اشیاء

در اولین اجلاس مدیران عامل و رهبران کسب و کار که توسط هلدینگ آموزشی، پژوهشی مشاوره ای ماهان برگزار شد. جناب آقای مهدی برزویی در خصوص بازاریابی نوین در کسب و کارها با محوریت اینترنت اشیاء ارائه نموده اند.

 

نظرات شما
  1. در نسل پنج دوره حاکمیت Branding Of You که سازمانها را در جهت نگاه خاص و ویژه به نیازهای مصرف کنندگان ترغیب می کند، پدیدار می گردد. در گاو بنفش ، ست گادین تا حدی به این نوضوع پرداخته اما نسل پنجم که دوران حاکمیتMillenials در جهان است این چرخه شکل خاص خود را ایجاب می نماید. در نسل شش به نظر می رسد نسل تجلی ایده های انسانی بار دیگر تجلی پیدا می نماید. شاید آنزا بتوان بازآفرینی استعدادها و خلاقیتهای بشری در سازمانها تعبیر نمود.تام پیترز در این مورد می گوید ما استعدادهای خارق العاده و عجیب می خواهیم.

  2. جواب سوال: بازاریابی نسل 5 بازاریابی ابری است ، تکنولوژی ابری یعنی جمع آوری تمام اطلاعات و گرد آوری آن در مکان واحد و دسترسی به آن در تمام دنیا بازاریابی نسل 6 Social Media marketing یا تبلیغ در شبکه های اجتماعی است ، تکنولوژی شبکه های اجتماعی برای تبلیغ به کمک سازمان ها میاید

جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری