قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار

قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار
  • قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار
    قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار
  • قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار
    قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار

رایگان

 

قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار

 

در اولین همایش سالانه مدیران عامل و رهبران کسب و کار ایران که توسط هلدینگ آموزشی، پژوهشی مشاوره ای ماهان برگزار شد، جناب آقای مصطفی انتظاری در خصوص موضوع قدرت رسانه در مدیریت کسب و کار ارائه نموده اند.

جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری