قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار

قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار
  • قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار
    قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار
    1397/12/04
  • قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار
    قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار
    1397/12/04

 

قدرت رسانه در مدیریت کسب وکار

 

 


 

سوال ویژه جشنواره مدیریت تا رهبری 

سوال

تاثیر رسانه های خبری و همکاری با آنها در تبلیغات، در توسعه کسب و کار شما تا چه میزان خواهد بود؟

 

*هر نظر یک امتیار محسوب می شود  

 


جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری
رایگان

4

0