تحلیل بازار بورس در ایران

تحلیل بازار بورس در ایران
  • تحلیل بازار بورس در ایران
    تحلیل بازار بورس در ایران

رایگان

موضوع مقاله آموزش در سایت حرفه پلاس : تحلیل بازار بورس در ایران

تصویر آقای مرتضی بکی

مدرس آموزش 

جناب آقای مرتضی بکی 

 

 

 

سر فصل های نوشتار

ریسک

افراد از نظر ریسک پذیری

بازار سرمایه گذاری

انواع تحلیل در خصوص سهام

صندوق های سرمایه گذاری

تصویر تحلیل بازار بورس در ایران

 

حرف اول در این آموزش

ریسک و نا اطمینانی جز لاینفک هرفعالیت اقتصادی است. منشا ریسک، نا اطمینانی نسبت به آنچه که در آینده روی میدهد، است.

ریسک

به زبان مالی ریسک یعنی عدم اطمینان نسبت به عواید درآمدها، سود و نسبت به عایده ای که یک فعالیت اقتصادی می تواند به همراه داشته باشد. ریسک انحراف نسبت به آنچه که ما انتظار داریم یا پیش بینی می کنیم، می باشد. از معیاری تحت عنوان واریانس برای سنجش ریسک استفاده می شود. واریانس مجموع مربع انحراف از مقادیر پیش بینی شده یا موارد مورد انتظار است.

بین ریسک و بازده یک ارتباطی وجود دارد هرچه بازدهی مورد انتظار ما بیشتر باشد ریسک آن فعالیت اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود. بازار های مالی با ریسک های متعددی همراه هستند که یکی از مهمتری ریسک ها در بازار های مالی ریسک قیمت است. ریسک های دیگری ریسک های اعتباری است که ناشی از رکود یا برشکستگی یکی از طرفین معامله است. این ریسک ناشی از عدم اطلاعات نسبت به طرف مقابل معامله است که از آن تعبیر به (Adverb selection) یا انتخاب بد می شود. جایی که ما یک فرد را به عنوان عامل به کاری می انگاریم یا فعالیتی را به او می سپاریم ممکن است آن فرد آنچه که ما هدفمان است را تامین نکند به همین دلیل گفته می شود پدیده بلای اخلاقی (Moral hazer) اتفاق افتاده است.

افراد از نظر ریسک پذیری

1. ریسک پذیر: با انگیزه بالایی تمایل دارند که وارد فعالیت های همراه با ریسک شوند.

2. ریسک گریز: کسانی هستند که به طور معمو ل تمایلی برای ورود به فعالیت های ریسکی ندارند.

3. ریسک خنثی: حالت بینابین ریسک پذیر و ریسک خنثی

بازار سرمایه گذاری

وقتی وارد بازار سرمایه می شویم قطعا باید بازدهی که انتظار داریم از بازدهی که در بازار های پول و بازار دارایی بدون ریسک بدست می آید بالاتر باشد. تفاوتی که بین بازار سرمایه و بازار پول است را اصطلاحا صرف ریسک می گویند. بر این اساس افراد تصمیم می گیرند که یک پرتفویی از دارایی ها که قطعا دارایی های ریسکی هستند را به نحوی تعیین کنند تا بیشترین بازدهی را برای آنها داشته باشد.

در مفهوم نوین سرمایه گذاری که "هری مارکویتز" مطرح کرد، سرمایه گذار تصمیم می گرفت که ترکیب های مختلفی از دارایی ها را انتخاب کند به نحوی که در هر سطحی از بازدهی مورد انتظار کمترین ریسک را داشته باشد. این ترکیب های مختلف یک مرز بهیه ای را تحت عنوان مرز کارا نشان می داد. این مرز کارا دارای نقاط بهینه بسیار بود که بر اساس تابع مطلوبیت فرد نقطه بهینه انتخاب می شود.

اینکه ما انتظار داشته باشیم افراد در بورس یک ترکیب یکسانی از دارایی ها داشته باشند یک انتظار نادرستی است. مدل مارکوویتز یک مدل بهینه سازی ریاضی و پیچیده است و در عمل نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد به ویژه وقتی تعداد سهم ها در بازار زیاد می شود.ویلیام شارپ مدل مارکویتز را ساده کرد که به مدل تک عاملی معروف است. شارپ گفت اگر ما کل بازار را به عنوان یک پرتفوی در نظر بگیریم هرسهمی نسبت به آن پرتفوی یک وضعیتی دارد که می تواند نسبت به پرتفوی از ریسک بالاتر یا پایین تر برخوردار باشد.

بر این اساس شارک معیار بتا را برای اولین بار عنوان کرد. این معیار نشان می دهد که یک دارایی در کل بازار از ریسک بالاتری یاکمتر برخوردار است. بتا عددی است که می تواند مثبت یا منفی باشد. یکی از روش ها برای بهینه سازی پرتفوی این است که ما ترکیبی از دارایی هارا انتخاب کنیم که باهم دیگر ضریب همبستگی منفی داشته باشد. این امر باعث می شود ریسک کل پرتفوی کاهش پیدا کند. این همان مفهومی است که در تئوری های سرمایه گذاری تحت عنوان سرمایه گذاری یا تنوع بخشی به دارایی ها شناخته می شود.

انواع تحلیل در خصوص سهام

آ) تحلیلFundamental یا بنیادی: به عوامل بنیادینی که بر بازدهی یک سهم تاثیر می گذارد تاکید دارد. فرض اساسی این تحلیل این است که بین بازدهی ای که هر سهم به ما می دهد و قیمتی که در بازار دارد یک ارتباط مثبت وجود دارد. مجموعه عواملی که روی ساختار درامدی و ساختار هزینه ای یک سهم اثر می گذارد سودآوری سهم را تامین می کند. بر اساس پیش بینی از سود ما اقدام به ارزش گذاری سهام می کنیم.

این بحث در ادبیات مالی تحت عنوان "ارزش گذاری سهام " هم مورد استفاده قرار می گیرد. برای این ارزش گذاری باید مجموعه عوامل کلان اقتصادی، مجموعه عوامل بین المللی، مجموعه عوامل صنعت و مجموعه عوامل خود بنگاه که روی سوداوری تاثیر می گذارند را بررسی کنیم. از طرفی دیگر باید روی ساختار هزینه ای تحلیل داشته باشیم. مهمترین عامل در تغییرات هزینه ای بررسی قیمت خوراک است.

وضعیت شرکت را در صنعت مورد بررسی قرار دهیم. خیلی وقت ها مهم است که ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت، ساختار حاکمیت شرکتی و روابط سهام داری در یک شرکت به چه ترتیبی است. بخشی از اطلاعات را خود شرکت ها گزارش می دهند که شامل صورت های مالی حسابرسی شده دوره های قبل، صورت های مالی بین دوره ای شرکت ها، ترکیب سهام داری و ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت ها است. در تحلیل بنیادی بخش عمده تحلیل هایی که در خصوص سهم ها مورد استفاده قرار می گیرد بسته به نگرش تحلیلگر دارد.

ب) تحلیل Technical: تحلیل تکنیکال صرف نظر از اینکه چه عواملی روی قیمت تاثیر می گذارد روند تغییرات قیمت را بررسی کرده و براساس یکسری الگوهایی که از طبیعت استخراج شده روند آتی را پیش بینی می کند.تحلیل های به ما کمک می کند که با توجه به تغییراتی که یک سهم در دوره کوتاه مدت یا دوره های قبل داشته بتوانیم برای یک یا چند دوره پیش بینی کنیم. این الگوهای هارمونیک که بر سهام و بازارها حاکم است منطبق بر این فرض است که عقلانیت رفتاری برقرار باشد. باید دقت کردآن چیزی که به عنوان الگو استخراج کنیم واقعا الگوی درست باشد.

صندوق های سرمایه گذاری

1.با درآمد ثابت

2 .با درآمد متغیر (صندوق مشاع): به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول فقط سهمی است و دسته دوم ترکیبی از سهام و دارایی های با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند.

حرف آخر در این آموزش

در تحلیل نسبت P به E که در صفحات بورس روزنامه ها دیده می شود، نشان دهنده نسبت قیمت به سود هر سهم است. این تحلیل نیز کمک به تجزیه و تحلیل سهام مینماید.

تصویر موضوع تحلیل بازار بورس در ایران

موضوعات مرتبط با موضوع آموزش تحلیل بازار بورس در ایران در سایت حرفه پلاس

تاثیر بسته ارزی بانک مرکزی بر فرایند آتی اقتصاد

لزوم توجه به اقتصاد رفتاری در کشور چرا مهم شده است؟

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در ایران

شناسایی چشم انداز بورس در ایران

تبیین ماهیت اقتصاد اشتراکی ( sharing Economy)

تحلیل نوسانات ارز

مدیریت مجموعه ها و شرکت ها در شرایط پیچیده اقتصادی

اقتصاد مقاومتی و چالش های اجرای آن در سطح کلان و شرکتی در ایران

تحلیل بازار مسکن در ایران

تحلیل ارزهای دیجیتال

تحلیل بازار بورس در ایران

دورنمای اقتصاد ایران در سال 97

بازار ارز به کجا میرود؟

شناخت و تحلیل انواع بازار سرمایه

جذب نقدینگی در بازار سرمایه

انقلاب بلاکچین و انتخابات

اقتصاد توجه و منحنی دوم

تجربه جهانی در توانمندسازی کسب و کارها

تحلیل وضعیت ارز در ماه های پیش رو

پیشبینی و تحقیق اقتصاد ایران با تمرکز بر بازار پولی و بانکی

تحلیل تاریخی انواع سرمایه در اقتصاد

فرصت های سرمایه گذاری در سال 98 

جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری