نقش بهره وری در دوام آوری کسب و کارها در شرایط فعلی ایران

نقش بهره وری در دوام آوری کسب و کارها در شرایط فعلی ایران
  • نقش بهره وری در دوام آوری کسب و کارها در شرایط فعلی ایران
    نقش بهره وری در دوام آوری کسب و کارها در شرایط فعلی ایران

رایگان

در این پادکست آموزشی مطالب مفید و کاربردی در خصوص نقش بهره وری در دوام آوری کسب و کارها در شرایط فعلی ایران توسط استاد علی اکبر فرجادیان ارائه شده است.
محتوای آموزش  توسط تیم تولید محتوای اتاق فکر ماهان تهیه و تولید شده است .نقش بهره وری در دوام آوری کسب و کارها در شرایط فعلی ایران

بررسی چگونگی نگرش سیستمی و دیدگاه فرآیندی در سازمان ها

آیا دوران برنامه ریزی استراتژیک به پایان رسیده است؟

مدیریت آینده پلی میان ساحت استراتژی و تاریخ شناسی

نقش بهره وری در دوام آوری کسب و کارها در شرایط فعلی ایران

آشنایی با مهندسی اجرا، متدولوژی اجرای استراتژی ها

ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

روش های افزایش اثربخشی برنامه های استراتژیک

استراتژی در استارتاپ

خلق ارزش مشترک رویکردی جدید در استراتژی

تفکر انتقادی در مدیریت استراتژیک

کدام مکاتب مدیریت استراتژیک در ایران کاربرد دارد؟

رویکردها و استراتژی های شما در تجارت الکترونیک چیست

همسوسازی استراتژی

استراتژی رقابتی

بررسی رویکردهای متفاوت به برنامه ریزی استراتژیک در کسب و کار

جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری