شناسایی چشم انداز بورس در ایران

شناسایی چشم انداز بورس در ایران
  • شناسایی چشم انداز بورس در ایران
    شناسایی چشم انداز بورس در ایران

تصویر آقای یاور میرعباسی

 

مدرس آموزش 

جناب آقای یاور میر عباسی 

 

 

 سرفصل های نوشتار

  • جهت گیری بازار سرمایه
  • دلایل رشد بازار سرمایه
  • تاثیرگذاری ارز در بازار سرمایه
  • چالش های اساسی بازار سرمایه

عکس مربوط به شناسایی چشم انداز بورس در ایران

حرف اول در این آموزش

جمله معروفی وجود دارد که میگوید: بورس، دماسنج اقتصاد یک کشور است. نتیجه و برآیند نیروهایی که در اقتصاد یک کشور وجود دارد، در ارزش دارایی هایی است که در اقتصاد آن کشور وجود دارند. مهمترین دارایی هایی که در اقتصاد یک کشور وجود دارند بنگاه های اقتصادی است که در اقتصاد آن کشور مشغول تولید و ارایه خدمات هستند که در نهایت تبدیل به درآمد ملی و تولید ناخالص ملی میشود.

جهت گیری بازار سرمایه

جمله معروفی وجود دارد که میگوید: بورس، دماسنج اقتصاد یک کشور است. نتیجه و برآیند نیروهایی که در اقتصاد یک کشور وجود دارد، در ارزش دارایی هایی است که در اقتصاد آن کشور وجود دارند. مهمترین دارایی هایی که در اقتصاد یک کشور وجود دارند بنگاه های اقتصادی است که در اقتصاد آن کشور مشغول تولید و ارایه خدمات هستند که در نهایت تبدیل به درآمد ملی و تولید ناخالص ملی میشود.  

طبیعی است وقتی نرخ بازده ( نرخ بهره بدون ریسک) در اقتصاد یک کشور کاهش پیدا کند، در مدلهای ارزش گذاری، ارزش سهام، ارزش اوراق و ارزش اوراق بهادار افزایش پیدا میکند. بنابراین یکی از مهمترین متغیرهایی که در یک سال گذشته شاهد تغییرش بودیم نرخ سپرده ای بود که گفته شود. چون عایدات نقدی آتی که ناشی از هرگونه دارای مالی است با یک نرخ بهره ای تنزیل خواهد شد، به زمان حال می آید و ارزش فعلی آن تعیین میشود. طبیعی است تا همین چند وقت پیش با نرخ 23، 24 درصد، 27 یا 28 درصد تنزیل صورت میگرفت، اما به یکباره این عدد با 15 درصد تنزیل میشود. بنابراین با توجه به این که رابطه معکوسی بین نرخ تنزیل و ارزش داراییهای مالی وجود دارد، کاهش نرخ بهره به معنای افزایش ارزش دارایی های مالی است. اما اتفاق مهم دیگر، افزایش نرخ ارز است.

دلایل رشد بازار سرمایه

طبیعی است وقتی نرخ بازده (نرخ بهره بدون ریسک) در اقتصاد یک کشور کاهش پیدا کند، در مدلهای ارزش گذاری، ارزش سهام، ارزش اوراق و ارزش اوراق بهادار بطور کلی افزایش پیدا میکند. بنابراین یکی از مهمترین متغیرهایی که در یک سال گذشته شاهد تغییرش بودیم نرخ سپرده ای بود که گفته شود. چون عایدات نقدی آتی که ناشی از هرگونه دارای مالی است با یک نرخ بهره ای تنزیل خواهد شد، به زمان حال می آید و ارزش فعلی آن تعیین میشود. طبیعی است تا همین چند وقت پیش با نرخ 23، 24 درصد، 27 یا 28 درصد تنزیل صورت میگرفت، اما به یکباره این عدد با 15 درصد تنزیل میشود.

بنابراین با توجه به این که رابطه معکوسی بین نرخ تنزیل و ارزش داراییهای مالی وجود دارد، کاهش نرخ بهره به معنای افزایش ارزش دارایی های مالی است. یک متغییر این بود که حتی اگر بخشی از نقل و انتقالاتی که از نقدینگی کل کشور صورت گرفته هم اتفاق نمی افتاد بصورت تعادلی براساس مدل های تئوری ارزش گذاری این اتفاق می توانست صورت بگیرد و باعث واکنش بازار سرمایه گردد.
اما اتفاق مهم دیگر، افزایش نرخ ارز (شوک ارزی)است. ارز از چند ناحیه مختلف میتواند در بازار سرمایه موثر باشد. 


 دوره آموزش بورس حرفه پلاس


تاثیرگذاری ارز در بازار سرمایه

1. ارزش داراییها: ارزش هر دارایی یک ارزش ملی و یک ارزش بین المللی دارد. به هر حال زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد هر گونه دارایی در کشور افزایش پیدا میکند. بخشی از آن بسته به عرضه و تقاضا است که این در اثر تعیین ارزش جایگزین دارایی است. افزایش نرخ ارز، باعث شده ارزش جایگزینی داراییهایی که در اختیار شرکتهایی که در بورس هستند، افزایش پیدا کند.
2. رشد سودآوری شرکتها: بخش مهمی از بازار سرمایه کشور ما محصولاتی که تولید میکنند یا صادراتی هستند یا نرخ محصولاتشان وابسته به کالای صادراتی است.

چالش های اساسی بازار سرمایه

1. باید سقف قیمت گذاری در بورس کالا برداشته شود. وزارت صنعت معدن و تجارت میگوید که در بورس کالا اجازه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی را با دلار بیش از 4200 را ندارید. که این یک محدودیت است. با توجه به این که شرکتهایی که در بازار سرمایه هستند نمیتوانند این سود را شناسایی کنند و در صورتهای مالی خود مشاهده کنند، یا با اطمینان معقولی سهامداران به جمع بندی برسند که این سود در صورتهای مالی پایان سال این شرکتها دیده خواهد شد، طبیعی است کسی که پول دارد و به دنبال فرصت برای سرمایه گذاری میگردد برای ورود به چنین بازاری تشکیل خواهد کرد.

2. تسعیر عرض صادرکننده ها. به هر حال صادرکننده ای که محصول را صادر میکند با دلار تحویل میگیرد. آن دلار را به چه نرخی باید تبدیل کند و در صورتهای مالی خودش ببیند. متاسفانه در حال حاضر چندان اطمینانی وجود ندارد که این دلار را با قیمت آزاد در صورت حسابها منظور کنند یا نه. اگر این اتفاق رخ دهد، یک چالش مهم از پیش رو برداشته خواهد شد.

حرف آخر در این آموزش

مهم ترین دارایی هایی که در اقتصاد یک کشور وجود دارند، بنگاه های اقتصادی است که در اقتصاد آن کشور مشغول تولید و ارائه خدمات هستند که درنهایت به درآمد ملی و تولید ناخالص ملی تبدیل میشوند.

تصویر مفهومی شناسایی چشم انداز بورس در ایران

 

موضوعات مرتبط


 

رایگان
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری