الزامات ، ضرورت و تکنیک های آینده پژوهی و مدیریت

الزامات ، ضرورت و تکنیک های آینده پژوهی و مدیریت
  • الزامات ، ضرورت و تکنیک های آینده پژوهی و مدیریت
    الزامات ، ضرورت و تکنیک های آینده پژوهی و مدیریت

موضوع مقاله آموزش در سایت حرفه پلاس : الزامات ، ضرورت و تکنیک های آینده پژوهی و مدیریت

دکتر افسانه زمانی مقدم

 

مدرس آموزش

سرکار خانم دکتر افسانه زمانی مقدم

 

 

 

سرفصل های نوشتار

آینده‌پژوهی

دو شاخص اصلی آینده پژوهی

دو بعد آینده‌ پژوهی

الزامات ، ضرورت و تکنیک های آینده پژوهی و مدیریت

 

حرف اول در این آموزش

در دنیایی زندگی میکنیم که آینده از آن کسی است که آن را میسازد، و کسی که نتواند آینده را ببیند هیچ سهمی از آینده در آن نخواهد داشت.

آینده‌پژوهی

آینده پژوهی، تفکر درباره تفکرناپذیرهاست.

دو شاخص اصلی آینده پژوهی

1. سطح آگاهی عمیق در حوزه تخصصی خود

2. تفکر خلاقانه و قدرت دیدن تصاویر دور

دو بعد آینده‌ پژوهی

1 . آینده‌ پژوهی به مثابه یک تفکر، چون یک سیستم فکری است

2. آینده ‌نگاری به مثابه یک روش

بنابراین هم بینش و هم مهارت است. در آینده‌ پژوهی، در کلان روندها و سناریوهای آینده، که زندگی کاری آینده شما را طراحی میکند، مهارت پیدا میکنید.

موضوع الزامات ، ضرورت و تکنیک های آینده پژوهی و مدیریت

حرف آخر در این آموزش

ما به بینش‌ های جدید درباره جهان به شدت در حال تغییر و تحول نیاز داریم. بنابراین برای آینده‌ پژوهی، نیاز داریم تا روش ‌های متفاوتی را باید یاد بگیریم.

موضوعات مرتبط با موضوع آموزش الزامات ، ضرورت و تکنیک های آینده پژوهی و مدیریت در سایت حرفه پلاس

معرفی و شنیدن نظرات دانشپذیران در باره آینده و آشنایی با تکنیک دلفی

الزامات ، ضرورت و تکنیک های آینده پژوهی و مدیریت

روندهای آینده و تاثیر آنها بر کسب و کارها

مگاترند ها

جنگ های آینده یا (NLW)

آینده پژوهی و انتظارات ما 


جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری
رایگان