مدیریت منابع انسانی سبز مفهوم،ابعاد و مدل ها

مدیریت منابع انسانی سبز مفهوم،ابعاد و مدل ها
  • مدیریت منابع انسانی سبز: مفهوم،ابعاد و مدل ها
    مدیریت منابع انسانی سبز: مفهوم،ابعاد و مدل ها
    1397/10/18
موضوع پادکست آموزش : مدیریت منابع انسانی سبز مفهوم،ابعاد و مدل ها
در این پادکست آموزشی مطالب مفید و کاربردی در خصوص مدیریت منابع انسانی سبز مفهوم،ابعاد و مدل ها توسط استاد حسین شیرازی ارائه شده است.
این محتوای آموزشی توسط تیم تولید محتوای اتاق فکر ماهان تهیه و تولید شده است .
 

چگونه با تعارض سازنده عملکرد سازمان را بهبود بخشیم

چگونه مدیری باشیم که تفریح کنیم و پول در بیاوریم؟

چرایی آموزش های سازمانی با رویکرد رهبری و یادگیری

مدیریت منابع انسانی سبز مفهوم،ابعاد و مدل ها

نقش کانون های ارزیابی و توسعه در ارزیابی شایستگی های رفتاری کارکنان

روش های ارزیابی عملکرد مدیریت در سازمان ها

تاثیر فرهنگ غم پروری بر بهره وری سازمان؟

تروما سازمانی، مفاهیم ، علل و پیامدها

حرفه ای گرایی در سازمان ها

نقش و نحوه شکل گیری عناصر فرهنگ در سازمان

انگیزه بخشی به کارکنان ، بیعت مجدد و حرکت به جلو

مراوده استراتژیک با کارکنان پیوند استراتژی به عمل

مدیریت استعداد

دلبستگی کاری در کارکنان

مدیر خود را مدیریت کنید

سکوت و آوای کارکنان

اثربخشی مصاحبه های استخدامی

شاخص های ارزیابی عملکرد در بخش منابع انسانی

نقش هورمون ها در مدیریت منابع انسانی

تروما سازمانی

چگونه در سازمان خود رهبر شویم؟

قانون کار فرصت یا تهدید

تکنیک های انگیزش غیرمالی

بایوریتمولوژی

کارکنان نامرئی

شناخت الگوهای رفتاری کارکنان بر مبنای الگوی دیسک

مروری بر مدل تعالی منابع انسانی 34000


جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری
رایگان