دوره مدیر منابع انسانی

هدف از دوره آموزش مدیریت منابع انسانی آموزش نیروی انسانی متخفف مورد نیاز سازمان ها و نیز آشنایی دانشپذیران با کاربرد روش های علمی در مدیریت منابع انسانی است از ویژگی های دوره مدیر منابع انسانی حرفه پلاس می توان به بهبود روند گردش میان کارکنان ، جلوگیری از رکود در روند کاری پرسنل ، تثبیت موقعیت شرکت ها ، عدم بروز مشکلات قانونی در حوزه استخدام و پرداخت حق و حقوق قانونی پرسنل اشاره کرد این دوره به عنوان مقدمه ای برای ارتقا مهارت مدیران و کارشناسان منابع انسانی و حرکت آن ها در مسیر حرفه ای شدن در مدیریت منابع انسانی است.

جهت مشاهده فیلم رایگان دوره مدیر منابع انسانی شماره خود را وارد کنید
شماره تماس  
captcha