دوره مدیر بازاریابی

از ویژگی های دوره مدیر بازاریابی می توان به توسعه و رشد سازمان ، طراحی استراتژی و برنامه بازاریابی ، آشنایی با تکنیک های بروز در بازاریابی ، برندسازی و مدیریت حرفه ای واحد بازاریابی اشاره کرد .

جهت مشاهده فیلم رایگان دوره مدیر بازاریابی شماره خود را وارد کنید
شماره تماس