دوره مدیر فروش

هدف دوره مدیر فروش حرفه پلاس آشنا نمودن مخاطبان با روش ها و تکنیک های جدید جهت مدیریت تیم فروش ارتقاء دانش ، بینش و مهارت مدیران ، کارشناسان و فراگیران در زمینه مدیریت فروش کسب و کار ها است.

جهت مشاهده فیلم رایگان دوره مدیر فروش شماره خود را وارد کنید
شماره تماس