پخش زنده تلویزیون حرفه پلاس

پخش زنده تلویزیون حرفه پلاس | MBA 

در برنامه که در تاریخ 7 بهمن برگزار شد جناب آقای دکتر احمد نظری مهرابی دررابطه با اهمیت و کاربرد دوره مدیر اجرایی ( MBA ) حرفه پلاس نکات جذاب و بدیعی را بیان کردند .

 

جهت دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را برای ما ارسال نمایید
شماره تماس