دوره مدیر عامل

هدف دوره مدیر عامل حرفه پلاس آموزش مهارت و دانش به مدیران عامل جهت ایجاد هماهنگی و هم ترازی عوامل موثر درونی یک کسب و کار یا سازمان است از ویژگی های دوره مدیر عامل حرفه پلاس می توان به : ارتقاء مهارت رهبری و مربی گری سازمانی ، توانایی تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی ، بازاریابی و فروش ، ارتقاء مهارت اصول و فنون مذاکره درون سازمانی و برون سازمانی و ارتقاء بینش مدیران در راستای پیکربندی اهداف و استراتژی های سازمان اشاره کرد .

جهت مشاهده فیلم رایگان دوره مدیر عامل شماره خود را وارد کنید
شماره تماس