1. حرفه پلاس
  2. فرم نظرسنجی همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک
این نظرسنجی جهت گرفتن فیدبک از شرکت کنندگان در همایش دیمارک طراحی شده است.
آیا از شرکت در همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک رضایت دارید؟

 
به کیفیت برگزاری همایش از یک تا پنج ( پنج بهترین امتیاز ) چه امتیازی می دهید؟
 
از چه طریقی از همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک مطلع شدید؟
 
به چه دلیل همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک را انتخاب کردید؟

کدام یک از اساتید مطالب قابل قبول و کاربردی ارائه دادند؟


برای همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک در سال آینده چه موضوعی را پیشنهاد می دهید؟ 
نام و نام خانوادگی 
شماره موبایل 
captcha