1. حرفه پلاس
  2. فرم نظرسنجی همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک

فرم نظرسنجی همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک

این نظرسنجی جهت گرفتن فیدبک از شرکت کنندگان در همایش دیمارک طراحی شده است.


آیا از شرکت در همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک رضایت دارید؟ :

 

به کیفیت برگزاری همایش از یک تا پنج ( پنج بهترین امتیاز ) چه امتیازی می دهید؟ :
 

از چه طریقی از همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک مطلع شدید؟ :
 

به چه دلیل همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک را انتخاب کردید؟ :


کدام یک از اساتید مطالب قابل قبول و کاربردی ارائه دادند؟ :برای همایش دیجیتال مارکتینگ - دیمارک در سال آینده چه موضوعی را پیشنهاد می دهید؟ :
 

نام و نام خانوادگی :
 

شماره موبایل :
 


صفحه کلید خود را در حالت انگلیسی قرار دهید