1. حرفه پلاس
  2. فرم نظرسنجی فنی و حرفه ای
با تشکر از حسن انتخاب شما، خواهشمند است پس از گذراندن سرفصل ها در نظرسنجی شرکت کرده و ما را در بهبود محتوای آموزشی یاری نمایید.
کیفیت مطالب آموزشی استاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
دانش و تخصص استاد در خصوص مطالب را چگونه ارزیابی می کنید؟

نحوه ارائه استاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
به روز بودن محتوای دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
جامع بودن و کافی بودن سرفصل ها را به چه صورت ارزیابی می کنید؟
ارزیابی شما از مفید و متناسب بودن محتوای درس برای بهتر شدن فعالیت شما در بازار کار چگونه است؟
به جذابیت مفاهیم ارائه شده در این درس چه امتیازی می دهید؟
captcha