1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای علیجاه شهربانویی

رزومه استاد جناب آقای علیجاه شهربانویی

نام و نام خانوادگی

جناب آقای علیجاه شهربانویی

جناب آقای علیجاه شهربانویی از اسایتد مدرسه کسب و کار ماهان و مدرس و مشاور حوزه برندینگ و تبلیغات

محتواها