1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای وحید شقاقی

رزومه استاد جناب آقای وحید شقاقی

نام و نام خانوادگی

جناب آقای وحید شقاقی

مدرس مدرسه عالی کسب و کار ماهان